Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi

2.10.2019 klo 11:08
Verkkouutinen

Loviisan ydinvoimalaitoksen omistaja Fortum on saanut ydinvoimalaitoksen molempien laitosyksiköiden vuosihuollot tältä vuodelta tehtyä, kun ykkösyksikön huoltoseisokki päättyi 27.9. Huoltoja oli valvomassa noin 30 STUKin asiantuntijaa, jotka valvoivat, että työt tehtiin ydin- ja säteilyturvallisuutta noudattaen.

Vuosihuoltojen normaalien polttoaineenvaihtojen ja kunnostustöiden lisäksi Fortum kunnosti  laitoksen kakkosyksikön hätädieselgeneraattorien jäähdytysputkia.

Fortum asensi vuosihuoltojen aikana myös molemmille laitosyksiköille reaktoreiden jäähdytyksestä huolehtivien primääripiirien puhdistusjärjestelmiin lisäkiertopiirin poistamaan epäpuhtauksia ja radioaktiivisuutta vuosihuoltojen aikana. Reaktorien alas- ja ylösajoissa primääripiirissä liikkuu paljon epäpuhtauksia, ja kun niitä saadaan vähennettyä, pienenevät myös vuosihuoltotyöntekijöiden saamat säteilyannokset. Lisäpiirit olivat käytössä laitosyksiköiden ylösajoissa jo tänä vuonna.

Koska vuosihuoltoja tekevät työntekijät työskentelevät paikoissa, joissa on mahdollista altistua normaalia suuremmalle määrälle säteilyä, heidän säteilysuojelustaan on huolehdittava erityisen hyvin ja heidän henkilökohtaisia säteilyannoksiaan seurataan.

Säteilyannokset alittivat säteilylainsäädännössä asetetut annosrajat selvästi. Alustavien tietojen mukaan Loviisa 2:n vuosihuollosta aiheutui työntekijöille noin 268 manmSv suuruinen kollektiivinen (yhteenlaskettu) säteilyannos ja Loviisa 1:n vuosihuollosta 234 manmSv. Säteilyannokset kummallakin laitosyksiköllä alittivat Fortumin laatiman ennakkoarvion vajaalla viidenneksellä.

STUK valvoo myös Loviisan voimalaitoksen ympäristön radioaktiivisuutta ja analysoi  ilmasta, maalta ja meriympäristöstä kerättyjä näytteitä. Laboratoriomittauksissa havaittiin erittäin pieniä määriä radioaktiivisia aineita, joista osa on peräisin voimalaitoksesta. Määrät olivat niin pieniä, että niistä ole vaaraa ihmisille tai ympäristölle.    


Lisätietoja:                                                             
Projektipäällikkö Tomi Koskiniemi, puh. 09 759 88 642
STUK mediapalvelu, puh. 010 850 476

 

Mansievert (manSv)
Kollektiivisen säteilyannoksen annoksen yksikkö. Jos esimerkiksi 1000 hengen suuruisessa väestöryhmässä jokainen saa keskimäärin 20 mSv (= 0,02 Sv) säteilyannoksen, kollektiivinen annos on 20 manSv. Kokonaissäteilyannoksen perusteeella voidaan arvioida syövän esiintymisen todennäköisyys väestöryhmässä. (https://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/sanasto)

 

 

Ydinturvallisuus
Päivitetty
8.10.2019 klo 09:59

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset