Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Fortumin täytyy tarkastaa ja tarvittaessa korjata Loviisan ydinvoimalaitoksen hätädieselgeneraattoreiden jäähdytysputkistot

Fortumin täytyy tarkastaa ja tarvittaessa korjata Loviisan ydinvoimalaitoksen hätädieselgeneraattoreiden jäähdytysputkistot

15.8.2019 klo 13:30
Verkkouutinen

Hätädieselgeneraattorien tehtävä on varmistaa ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmien sähkönsaanti, kun laitos ei saa sähköä laitoksen ulkopuolisesta sähköverkosta. Jäähdytysputken rikkoutuminen estää dieselgeneraattorin toiminnan ja heikentää laitoksen turvallisuutta.

Fortum on uusimassa Loviisan molempien laitosyksiköiden hätädieselgeneraattoreiden putket osana voimalaitoksen ikääntymisen hallintaa. Kakkosyksikön putket uusittiin viime vuoden vuosihuollossa ja laitoksen alustavan suunnitelman mukaan ykkösyksikön putket uusitaan tämän ja ensi vuoden vuosihuollossa.

Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön hätädieselgeneraattorin uusissa jäähdytysputkissa havaittiin kaksi peräkkäistä vesivuotoa viime kuussa tehdyssä kokeessa. Putkirikot koskivat yhtä neljästä kakkosyksikön dieselgeneraattorista ja alustavien selvitysten mukaan syy oli jäähdytysputkien liian voimakkaan värähtelyn aiheuttama metallin väsyminen. Putkiston voimakas värähtely on havaittu myös toisessa hätädieselgeneraattorissa. STUKin arvion mukaan on mahdollista, että vika johtuu uusien putkien rakenteista, jotka ovat samantyyppiset kaikissa hätädieselgeneraattoreiden dieselmoottoreissa.

Fortum aloittaa Loviisa ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön tämän vuoden vuosihuollon 18.8. STUK edellyttää että Fortum selvittää, miten värähtelyt vaikuttavat putkistoon ja suunnittelee tarvittavat muutokset värähtelyn minimoimiseksi. Huollon aikana putkisto on myös mahdollista korjata. Ennen voimalaitosyksikön käynnistämistä STUK tarkastaa voimayhtiön selvityksen ja arvioi esitettyjen toimenpiteiden riittävyyden. Fortumin on tehtävä vastaavat muutokset myös Loviisan ykkösyksikön uusien jäähdytysputkien suunnitelmiin. Ykkösyksikön vuosihuolto alkaa Fortumin suunnitelman mukaan 7.9.

STUK on alustavasti arvioinut, että tapahtuman vakavuusluokka kansainvälisellä säteily- ja ydintapahtumien INES-asteikolla on nolla, eli sillä ei ole ollut merkitystä ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta. INES-luokka arvioidaan uudelleen, kun selvitykset vian mahdollisesta toistumisesta muissa jäähdytysputkistoissa on tehty.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tomi Koskiniemi, puh. 09 759 88 642

Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
28.10.2019 klo 03:24

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu muun muassa käyviä ydinvoimalaitosyksiköitä koskeviin raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset