Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Fortum on toimittanut STUKille Loviisan ydinvoimalaitoksen määräaikaisen turvallisuusarvion

Fortum on toimittanut STUKille Loviisan ydinvoimalaitoksen määräaikaisen turvallisuusarvion

25.5.2020 klo 16:24
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) on vastaanottanut Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden (LO1 ja LO2) määräaikaisen turvallisuusarvion, joka ydinenergialain mukaisesti on tehtävä vähintään kymmenen vuoden välein.

Turvallisuusarviossa Fortumin on osoitettava, että ydinvoimalaitosyksiköiden käyttö on turvallista niiden suunnitellun käyttöiän loppuun saakka ja että laitosyksiköt täyttävät turvallisuussäännöstön asettamat vaatimukset. Turvallisuusarvion toimittaminen STUKille on edellytys laitosten käytön jatkamiselle käyttöluvan loppuun saakka. Loviisan laitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030.

Nyt toimitetun aineiston käsittely STUKissa kestää laitostarkastuksineen arviolta vuoteen 2022 saakka, jolloin STUK tekee nyt toimitetusta turvallisuusarviosta päätöksen.


Lisätietoja:
Apulaisjohtaja,  Tomi Routamo, puh. (09) 759 88 577, tomi.routamo@stuk.fi
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

 

Ydinturvallisuus
Päivitetty
25.5.2020 klo 17:12

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset