Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Fortum aloittaa Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot - STUK valvoo huoltoja

Fortum aloittaa Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot - STUK valvoo huoltoja

29.7.2020 klo 10:35
Verkkouutinen

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) aloittaa Loviisa 2 -laitosyksiköllä sunnuntaina 2.8.2020 vuosihuollon polttoaineenvaihtoseisokilla. Vuosihuolto jatkuu 29.8.2020 Loviisa 1 -laitosyksiköllä laajalla kahdeksan vuoden välein toteutettavalla tarkastusvuosihuollolla.

”Loviisa 1 -laitosyksikön tarkastusvuosihuolto pitää sisällään monien muutostöiden lisäksi myös reaktorin ja siihen liittyvän primääriputkiston laajat tarkastukset ja painekokeet sekä terässuojarakennuksen tiiveyskokeen. Reaktorin tarkastusten vuoksi myös kaikki siellä oleva ydinpolttoaine poistetaan”, sanoo Loviisan ydinvoimalaitoksen käytönvalvontapäällikkö Tomi Koskiniemi Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Fortum vastaa vuosihuollosta ja siitä, että huoltotöistä ei aiheudu säteilyvaaraa työntekijöille tai ympäristölle. STUK valvoo, että työt tehdään vaatimusten mukaisesti.

Vuosihuollot päättyvät Fortumin mukaan 13.10.2020.

Koronatilanteen pahenemiseen on varauduttu

Fortum on laatinut ohjeistuksen menettelytavoista vuosihuollon aikana. Laitoksella on myös valmiina suunnitelmat koronatilanteen pahenemisen varalle. STUK on seurannut tilannetta ja varmistanut, että muiden laitosten opit, niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin, on suunnitelmissa huomioitu.
 
STUK on myös muokannut omia tarkastus- ja valvontarutiinejaan jonkin verran. STUK tekee laitospaikalla vain välttämättömäksi katsotut tarkastukset ja valvoo osaa valvonnan kohteista etäyhteyksien avulla. Myös tarkastajien yhteiset ja luvanhaltijan kanssa tapahtuvat kohtaamiset pyritään pitämään mahdollisemman vähäisinä esimerkiksi huone- ja vuorojärjestelyillä, jotta toimintaedellytykset säilyvät, vaikka koronatilanne pahentuisi.

Vuosihuoltoja valvoo noin 30 STUKin asiantuntijaa.
 
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tomi Koskiniemi, puh. (09) 759 88 642
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset