Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet

Ydinlaitoshankkeet

Ydinlaitoshankkeet

Tutkimusreaktorin käytöstäpoisto

Tutkimusreaktorin käytöstäpoisto

Suomen ensimmäinen ydinreaktori otettiin käyttöön Espoon Otaniemessa vuonna 1962. Reaktori, FiR 1, on pieni, lämpöteholtaan 250 kilowatin tutkimusreaktori. Alun perin tutkimus- ja koulutuskäyttöön sekä myöhemmin isotooppituotantoon ja sädehoitoon rakennettu vesijäähdytteinen, allastyyppinen reaktori on erityisesti yliopistoympäristöön kehitetty.

Tutkimusreaktorin käyttöluvan haltija on VTT, Se sai FiR 1:lle käyttöluvan viimeksi vuonna 2011. Käyttölupa myönnettiin vuoteen 2023 asti. Vuonna 2012 VTT kuitenkin päätti taloudellisista syistä lopettaa FiR 1:n käytön ja kesällä 2015 reaktori sammutettiin pysyvästi.

Ennen kuin VTT voi aloittaa FiR 1 -reaktorin purkamisen, se tarvitsee valtioneuvostolta luvan reaktorin käytöstäpoistoon. Lupaesityksen valmistelee ja esittelee valtioneuvostolle työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), joka toimii yhteysviranomaisena kaikissa Suomen ydinlaitoshankkeissa.

Lupaprosessi alkoi VTT:n tekemällä ympäristövaikutusten arvioinnilla, joka valmistui helmikuussa 2015. Vuonna 2017 VTT toimitti työ- ja elinkeinoministeriöön käytöstäpoistoa koskevan käyttölupahakemuksen. Käsittelymenettelyyn kuului kaikille avoin lausuntokierros, joka tukee päätöksentekoa. Erikseen ministeriö pyysi  lausuntoja kunnilta, viranomaisilta ja asiantuntijaorganisaatioilta.

VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktori.

 

STUKin tehtävä oli arvioida, täyttääkö hakemus Suomen ydinenergialainsäädännössä asetetut käytöstäpoistoa koskevat velvoitteet.

STUK luovutti lupahakemusta koskevan lausuntonsa ja turvallisusarvionsa työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuussa 2019. Lausunnossaan STUK toteaa, että säteily- ja ydinturvallisuuden osalta ei ole estettä luvan myöntämiselle.