Tutkimusreaktorin käytöstäpoisto

Suomen ensimmäinen ydinreaktori otettiin käyttöön Espoon Otaniemessa vuonna 1962. Reaktori, FiR 1, on pieni, lämpöteholtaan 250 kilowatin tutkimusreaktori. Alun perin tutkimus- ja koulutuskäyttöön sekä myöhemmin isotooppituotantoon ja sädehoitoon rakennettu vesijäähdytteinen, allastyyppinen reaktori on erityisesti yliopistoympäristöön kehitetty.

Tutkimusreaktorin käyttöluvan haltija on VTT, joka haki ja sai FiR 1:lle käyttöluvan viimeksi vuonna 2011. Käyttölupa myönnettiin vuoteen 2023 asti. Vuonna 2012 VTT kuitenkin päätti taloudellisista syistä lopettaa FiR 1:n käytön ja kesällä 2015 reaktori sammutettiin pysyvästi.

Ennen kuin VTT voi aloittaa FiR 1 -reaktorin purkamisen, se tarvitsee valtioneuvostolta luvan reaktorin käytöstäpoistoon. Lupaprosessi alkoi VTT:n tekemällä ympäristövaikutusten arvioinnilla, joka valmistui helmikuussa 2015.

Lupaesityksen valmistelee ja esittelee valtioneuvostolle työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), joka toimii yhteysviranomaisena kaikissa Suomen ydinlaitoshankkeissa. VTT toimitti käytöstäpoistoa koskevan käyttölupahakemuksen TEM:lle kesäkuussa 2017. Käsittelymenettelyyn kuuluu kaikille avoin lausuntokierros, joka tukee päätöksentekoa. Erikseen ministeriö pyytää  lausuntoja kunnilta, viranomaisilta ja asiantuntijaorganisaatioilta.

 

STUK viimeistelee parasta aikaa käyttölupahakemusta koskevaa lausuntoa sekä turvallisuusarviota. STUKin tehtävä on arvioida, täyttääkö hakemus Suomen ydinenergialainsäädännössä asetetut käytöstäpoistoa koskevat velvoitteet. Reaktorin käyttö ei ole saanut  vaarantaa työntekijöiden, muiden ihmisten tai ympäristön säteilyturvallisuutta. Vaaraa ei saa aiheutua myöskään käytöstäpoistosta ja purkamisesta.

Jaa tämä sivu