Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Turvallisuustavoitteet

Turvallisuustavoitteet

Uudelle ydinvoimalaitokselle on asetettu yleiseksi turvallisuustavoitteeksi, että sen aiheuttamat riskit ympäristön väestölle ovat olennaisesti vähäisemmät kuin ne riskit, jotka aiheutuvat nykyisin käytössä olevista laitoksista.

Turvallisuus on uuden ydinvoimalaitoksen suunnittelun keskeinen periaate. Uudessakaan laitoksessa ei haluta luopua aiemmin hyväksi todetuista ratkaisuista. Parannuksia nykyisiin laitoksiin nähden kuitenkin edellytetään kaikissa niissä kohteissa, joissa turvallisuutta voidaan lisätä konkreettisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Turvallisuuden parantamismahdollisuuksia on havaittu sekä turvallisuustutkimuksen avulla että kotimaisen ja kansainvälisen käyttökokemusten perusteella.

Reaktorin luotettava tehonsäätö ja jäähdytys kaikissa olosuhteissa takaavat sen, että ydinvoimalaitokselta ei pääse ympäristöön turvallisuuden kannalta merkittävää määrää radioaktiivisia aineita. Tämä voidaan entistä paremmin turvata nykyistä luotettavammilla laitteilla ja samaa tehtävää hoitavien järjestelmien aiempaa suuremmalla riippumattomuudella toisistaan. Oma merkityksensä on myös vikojen paljastamiseen käytettävän tarkastustekniikan kehittymisellä.

Reaktorivaurion mahdollisuutta ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois. Tästä syystä onnettomuus-riskejä on pienennettävä estämällä suuret radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön, vaikka reaktori vaurioituisi tai jopa sulaisi.

Uuden laitoksen suunnittelun lähtökohta on edellä kuvattuun niin sanottuun vakavaan onnettomuuteen varautuminen. Myös ulkoisia uhkia vastaan suojaudutaan entistä paremmin. Uuden laitoksen suunnittelussa varaudutaan muun muassa suuren matkustajalentokoneen törmäykseen. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan muut nykyaikaan liittyvät ulkoiset uhat.

Kaikki mahdolliset vaaratilanteet on analysoitava jo laitoksen suunnitteluvaiheessa, ja kunkin varalle on suunniteltava luotettava tekninen suojaus.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö