Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

TVO tarvitsee lisää aikaa Olkiluoto 3:n automaation suunnitteluun

TVO tarvitsee lisää aikaa Olkiluoto 3:n automaation suunnitteluun

30.9.2009

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on ilmoittanut Säteilyturvakeskukselle (STUK), että se ei pysty toimittamaan lisäselvitystä Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön automaation suunnittelusta sovitussa määräajassa eli syyskuun loppuun mennessä.

STUK havaitsi viime vuoden alkupuolella tarkastuksissaan useita puutteita Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön automaatiosuunnittelussa. Turvallisuuden kannalta merkittävimmät puutteet koskivat automaatiojärjestelmien toisiaan varmentavien osien keskinäistä riippumattomuutta. Heinäkuussa 2008 STUK antoi päätöksen, jossa se esitti automaation suunnittelua koskevia huomautuksia ja vaati TVO:lta dokumentaation korjaamista. STUK painotti erityisesti kokonaisuuden eli automaatioarkkitehtuurin merkitystä. On osoittautunut, että työn tekeminen vie enemmän aikaa kuin heinäkuussa osattiin ennakoida.

Ryhmäpäällikkö Keijo Valtonen STUKista toteaa, että valvovan viranomaisen työn kannalta viivästyminen ei aiheuta ongelmia. Tärkeää on se, että järjestelmästä tulee toimiva ja turvallinen. Työhön täytyy käyttää sen vaatima aika.