Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Suomen, Ranskan ja Iso-Britannian ydinturvallisuusviranomaiset: Yhteinen julkilausuma EPR-automaatiosta

Suomen, Ranskan ja Iso-Britannian ydinturvallisuusviranomaiset: Yhteinen julkilausuma EPR-automaatiosta

2.11.2009

Suomen, Ranskan ja Iso-Britannian ydinturvallisuusviranomaiset vaativat, että EPR-ydinvoimalaitoksen automaatioon perustuvia turvajärjestelmiä on parannettava alkuperäisestä suunnitelmasta. EPR-laitoksia rakennetaan parhaillaan Suomessa Olkiluodossa ja Ranskassa Flamanvillessä. Iso-Britanniassa EPR-laitoksen lupahakemus on viranomaiskäsittelyssä.

Säteilyturvakeskus (STUK), Ranskan ASN (L’Autorité de sûreté nucléaire) ja Iso-Britannian HSE (Health and Safety Executive) ovat pohtineet EPR-tyyppisten ydinvoimalaitosten automaatiojärjestelmien ongelmia yhdessä. Yhteisiä keskusteluja automaatiosuunnittelun ongelmista on asiantuntijoiden kesken käyty vuosien 2008 ja 2009 aikana. ASN:n kanssa yhteistyö automaatiosuunnittelun osalta aloitettiin jo vuonna 2004.

Havainnot eri maissa ovat samansuuntaisia, vaikka suunnittelijoiden ehdottama automaatiojärjestelmien toteutus poikkeaakin jonkin verran maasta toiseen. Eroista huolimatta viranomaisten tavoite on yhteistyössä varmistaa, että EPR-laitoksista tulee mahdollisimman turvallisia.

Olennaista EPR:n turvallisuusjärjestelmissä on niin sanotun riippumattomuusperiaatteen toteutuminen. Automaatiojärjestelmät, jotka huolehtivat laitoksen turvallisuudesta, kun jokin on mennyt vikaan, eivät saa olla riippuvaisia järjestelmistä, jotka ovat käytössä, kun laitos toimii normaalisti. Alkuperäisessä suunnitelmassa järjestelmien välillä on kytköksiä, joita viranomaiset eivät hyväksy.

Ydinvoimalaitosten luvanhaltijat ja laitostoimittaja Areva vastaavat viranomaisten asettamiin vaatimuksiin erikseen jokaisessa maassa.

EPR:n automaatiojärjestelmistä käytyjen keskustelujen seurauksena Suomen, Ranskan ja Iso-Britannian viranomaiset ovat yhdessä laatineet asiasta kahdeksan kohdan julkilausuman. 

Viranomaisten yhteinen lausunto EPR-laitoksesta
Joint Regulatory Position Statement on the EPR Pressurised Water Reactor