Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUKin ylimääräinen tarkastus valmistui: Olkiluodon betoniraudoituksen hitsaukset ovat kunnossa

STUKin ylimääräinen tarkastus valmistui: Olkiluodon betoniraudoituksen hitsaukset ovat kunnossa

29.8.2008

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tekemässä Olkiluodon ydinvoimalaitostyömaan ylimääräisessä tarkastuksessa ei löytynyt huomautettavaa turvallisuuden kannalta tärkeiden betoniraudoitustöiden laadussa.

Säteilyturvakeskus teki 26.8.–28.8. Olkiluoto 3 -työmaalla rakentamisen tarkastusohjelmaa täydentävän ylimääräisen tarkastuksen.

Tarkastuksessa haluttiin varmistaa, että

  • betonirakenteiden hitsit täyttävät laatuvaatimukset
  • toiminta työmaalla vastaa vaatimuksia ja odotuksia hyvästä turvallisuuskulttuurista
  • hanketta toteuttavien yhtiöiden johto tietää, millainen turvallisuuskulttuuri työmaalla vallitsee
  • STUK saa avointa ja oikeaa tietoa turvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Tarkastus todettiin tarpeelliseksi kolmessa peräkkäisessä Ajankohtainen kakkonen -ohjelmassa elokuussa esitettyjen haastattelujen vuoksi. Nämä haastattelut ovat aiheuttaneet kansalaisten keskuudessa huolestumista rakentamisen laadusta ja sen valvonnasta. Tarkastus tehtiin haastattelemalla suurta joukkoa Olkiluoto 3 -työmaan työntekijöitä, työnjohtajia ja laadunvalvojia sekä myös TV-ohjelmassa esiintyneitä henkilöitä. Osa haastateltavista valittiin satunnaisesti työmaalla tehtyjen kierrosten aikana.

Tarkastuksen perusteella voitiin tehdä johtopäätös, jonka mukaan TV-ohjelmassa esitetyt tiedot ja sen jälkeen tapahtunut muu vastaavaa asiaa koskeva uutisointi perustuvat väärinkäsityksiin eivätkä anna aihetta huolestua Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen rakentamisen laadusta.

Betoniraudoitusten hitseissä ei ole syytä epäillä väitettyjä puutteita, jotka asettaisivat rakenteiden kestävyyden kyseenalaiseksi. Hitsit ja hitsaustöiden valvonta täyttävät niille asetetut vaatimukset. Teollisuuden Voiman antamat tiedot betoniraudoituksen hitsaustöistä ja tehtyjen hitsien laadun varmistamisesta ovat oikeita.

Rakentamiseen kohdistuvan STUKin tarkastustoiminnan laajuus ja syvällisyys on riittävä. Projektin edetessä valvontaa ja tarkastustoimintaa kehitetään tulevat vaiheet huomioiden.

Turvallisuusmerkitykseltään vähäisempien hitsaustöiden ohjaus ja työmaan yleinen turvallisuuskulttuuri eivät kaikilta osin vastaa STUKin odotuksia. Vaikka tällä ei ole ollut vaikutusta valmiiden rakenteiden laatuun, tarkastusryhmä antoi joitakin kehittämistä edellyttäviä vaatimuksia.  

STUKin tarkastus: Työmaan turvallisuuskulttuuri (pdf)

Lisätietoja:
Pääjohtaja, Jukka Laaksonen, puh. (09) 759 88 200
Johtaja Lasse Reiman, puh. (09) 759 88 379
Ryhmäpäällikkö Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 654