Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK valvoi Olkiluoto 3:n suojarakennuksen paine- ja tiiviyskokeen

STUK valvoi Olkiluoto 3:n suojarakennuksen paine- ja tiiviyskokeen

13.2.2014

Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen, Olkiluoto 3:n, suojarakennus on alustavien koetulosten perusteella niin tiivis ja kestävä kuin suunnitteluvaatimuksissa edellytetään. Säteilyturvakeskus (STUK) perustaa arvionsa keskiviikkona 12.2. päättyneeseen kokeiden sarjaan, jonka teki laitostoimittaja AREVAn ja Siemensin muodostama konsortio CFS.

STUK valvoi kokeita ja teki niiden aikana riippumattomia arviointeja suojarakennuksen käyttäytymisestä ja tiiviydestä. STUKin tukena toimi myös VTT:n asiantuntijoita.

”Paine- ja tiiviyskokeet onnistuivat odotetusti. Tämä on osoitus siitä, että suojarakennuksen sisemmän suojakuoren ja pohjalaatan rakennustyöt on tehty hyvin, mikä varmistaa suojarakennuksen tiiviyden mahdollisessa onnettomuustilanteessa”, toteaa STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosaston Rakennustekniikan toimiston päällikkö Pekka Välikangas.

Reaktorin ja siihen välittömästi liittyvien järjestelmien suojana olevan suojarakennuksen on estettävä radioaktiivisten aineiden leviäminen ympäristöön mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Suojarakennuksen on oltava tiivis, vaikka paine onnettomuuden takia nousisi rakennuksen sisällä ilmakehän painetta korkeammaksi. Kokeiden aikana paine nostettiin yli viisinkertaiseksi normaali-ilmanpaineeseen verrattuna.

Lisätietoja:
Toimistopäällikkö Pekka Välikangas, puh. (09) 759 88 706
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208