Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK vaatii Olkiluoto 3 -laitosyksikön pääkiertoputkien hitsauksesta selvityksen

STUK vaatii Olkiluoto 3 -laitosyksikön pääkiertoputkien hitsauksesta selvityksen

12.5.2009

OL3-laitosyksikön pääkiertoputkistoa hitsattaessa on havaittu, että putken ulkopinnalle on syntynyt vikoja. Säteilyturvakeskus (STUK) edellyttää saavansa Teollisuuden Voima Oyj:ltä (TVO) ja Arevalta selvityksen vikojen turvallisuusmerkityksestä ennen kuin hitsaustöitä tehtaalla jatketaan.

Ranskassa hitsataan yhteen pääkiertopiirin putkia, jotka muodostavat yhdessä reaktoripainesäiliön, höyrystimien, paineistimen ja pääkiertopumppujen kanssa niin sanotun primääripiirin. Kun höyrystimien ja reaktorin väliin tulevia putken osia on kevään aikana hitsattu yhteen, on laitostoimittaja havainnut valmistuksen loppuvaiheessa tehdyissä tarkastuksissa putken ulkopinnalta vikoja. Hitsejä tehdään kaikkiaan neljä, ja niistä on tehty tähän mennessä kolme. Kahdesta hitsistä on löydetty samanlaisia kooltaan pieniä vikoja, ja ne sijaitsevat ruostumattomasta teräksestä valmistetun seinämänvahvuudeltaan 76 mm paksun pääkiertoputken ulkopinnalla. Viat ovat luonteeltaan mikroskooppisia murtumia teräksen raerajoilla. 

Ensimmäisen hitsauksen jälkeen tehdyissä tarkastuksissa havaittiin, että putken ulkopinnalla oli noin 190 mm pituudella raerajamurtumia, joiden pituus oli 1–2 mm ja syvyys enintään 1,8 mm. Laitostoimittaja keskeytti hitsauksen ja irrotti vika-alueelta näytepalat ja ryhtyi selvittämään murtumiin johtaneita syitä. Tehtyjen selvitysten perusteella STUK edellytti seuraavien putkien hitsaukselta tarkennettua valvontaa. Toisen putken hitsauksessa ei havaittu vastaavia murtumia. Toukokuun alussa hitsatun kolmannen putken tarkastuksissa havaittiin kuitenkin samantyyppisiä vikoja kuin ensimmäisessä hitsissä.

STUK on edellyttänyt pääkiertoputkien hitsaustöiden keskeyttämistä ja TVO:lta selvitystä vikojen turvallisuusmerkityksestä. Vaikka pinnalla havaitut viat voidaan poistaa kokonaan hiomalla ja uudelleen hitsaamalla, on STUKille osoitettava, että putkimateriaaliin ei jää turvallisuuden kannalta merkittäviä vikoja.

STUKin selvityspyyntö (G3233/151) (pdf)

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655
Ryhmäpäällikkö Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 654
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210