Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK vaatii lisämittauksia Olkiluoto 3:n päähöyrylinjan putkiosien hyväksymiseksi

STUK vaatii lisämittauksia Olkiluoto 3:n päähöyrylinjan putkiosien hyväksymiseksi

14.6.2012

Säteilyturvakeskus (STUK) on hyväksynyt Eurajoen Olkiluodossa rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön päähöyrylinjan niin sanotut läpivientiputket. STUK kuitenkin edellyttää, että jo asennetun putkiston kunnon varmistamiseksi tehdään lisämittauksia.

Vuoden 2011 alussa havaittiin, että putkien lujuusarvot vaihtelivat merkittävästi. Arvojen poikkeamista tehtiin laaja selvitys. Putket sijaitsevat päähöyrylinjan osuudessa, jolla höyrystimiltä tuleva höyry johdetaan reaktorin suojarakennuksen läpi turbiinilaitokselle.

Voimalaitostoimittaja Arevan tekemässä selvityksessä ilmeni, että lujuusarvojen vaihtelun syy oli putkivalmistaja Tectubi Raccordi S.p.A:n alihankkijana toimineen takomon Francini Acciai S.p.A:n tekemät virheet. Putkille oli tehty ylimääräinen lämpökäsittely, jolla pyrittiin lisäämään putkien lujuutta niin, että ne voitaisiin hyväksyä. Lämpökäsittelystä ei ollut kerrottu työn tilaajalle. Osan lujuusvaihteluista selitti se, että koneistuksen yhteydessä käyttöön oli otettu osia, jotka kuuluivat toiseen valmistuserään kuin oli tarkoitus.

Putkiosat valmistettiin uudelleen vuonna 2011. Valmistuksessa käytettiin parempiin teräksen ominaisuuksiin johtavaa valmistustekniikkaa ja valmistusta valvottiin entistä tarkemmin. Uudisvalmisteille tehdyt testaukset ja tarkastukset osoittivat, että osien valmistus oli vaatimusten mukaista. Virheelliset läpivientiputket poistettiin ja niiden tilalle asennettiin uudet putket.

Koska sama valmistajaketju on valmistanut muitakin Olkiluoto 3:n päähöyrylinjan putkiosia, oli myös niiden hyväksyttävyys selvitettävä. STUKille toimitettujen selvitysten perusteella näiden putkien valmistuksessa on käytetty kehittyneempää valmistustekniikkaa.

Jotta voidaan olla varmoja siitä, että jo asennetuissa putkissa ei ole virheitä, STUK edellyttää, että putkista tehdään varmentavia kovuusmittauksia ja teräksen mikrorakenne varmistetaan.  Mittauksille on saatava STUKin hyväksyntä ennen päähöyrylinjan lopputarkastuksia.

STUKin asiaa koskeva päätös 14.6.2012 (pdf)