Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK selvittää ydinvoimalarakentamisen turvallisuusvaatimusten hallintaa

STUK selvittää ydinvoimalarakentamisen turvallisuusvaatimusten hallintaa

10.3.2006

Säteilyturvakeskus perusti 7.3. tutkintaryhmän selvittämään turvallisuusvaatimusten hallintaa Olkiluodon rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheen hankinnoissa. Tutkinnassa selvitetään ydinvoimalatyömaan alihankkijoiden valintamenettelyjä, alihankkijoiden edellytyksiä täyttää asetetut vaatimukset ja alihankkijoiden toiminnan valvontaa. Tutkintaryhmään kuuluu asiantuntijoita STUKista ja sen ulkopuolelta. Alustavien tulosten on tarkoitus valmistua huhtikuussa.

Selvityksiin ryhdyttiin sen sen jälkeen, kun rakenteilla olevan laitosyksikön pohjalaatan betonissa havaittiin laatupoikkeamia. Teollisuuden Voima Oy toimittaa jo valetun pohjalaatan ominaisuuksista selvitykset STUKille ja mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet harkitaan selvitysten valmistuttua.

Keskeytyksissä olevat betonityöt Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla voivat STUKin puolesta jatkua sitten, kun betoniasemalla tehdyssä tarkastuksessa on todettu, että tarvittavat toimenpiteet laadun varmistamiseksi on tehty.