Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK on pyytänyt lisäselvitystä Olkiluoto 3 -hankkeen automaatiosuunnittelusta

STUK on pyytänyt lisäselvitystä Olkiluoto 3 -hankkeen automaatiosuunnittelusta

1.7.2009

Säteilyturvakeskus (STUK) on pyytänyt Teollisuuden Voima Oyj:ltä 31.7.2009 mennessä lisäselvitystä Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön automaation kokonaissuunnittelusta. Lisäselvityspyyntö liittyy STUKin viime vuoden kesällä tekemään päätökseen, jossa STUK vaati TVO:ta korjaamaan laitoksen automaation arkkitehtuuria.

STUK havaitsi viime vuoden alkupuolella tarkastuksissaan useita puutteita Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön automaatiosuunnittelussa. Turvallisuuden kannalta merkittävimmät puutteet koskivat automaatiojärjestelmien toisiaan varmentavien osien keskinäistä riippumattomuutta. Heinäkuussa 2008 STUK antoi päätöksen, jossa se esitti automaation suunnittelua koskevia huomautuksia ja vaati TVO:lta dokumentaation korjaamista. STUK painotti erityisesti kokonaisuuden eli automaatioarkkitehtuurin merkitystä.

TVO toimitti korjatun suunnitelman STUKin tarkastettavaksi joulukuussa 2008. Vaikka suunnitelmaa oli parannettu, asiakirjoissa oli yhä heikkouksia sekä ristiriitaisuuksia aiempiin dokumentteihin. STUK pyysi edelleen lisäselvityksiä ja esitti erillisellä päätöksellä vaatimuksia koskien reaktorin suojausjärjestelmää. Reaktorin suojausjärjestelmä on osa automaation keskeisintä osuutta, suojausautomaatiota, jonka tehtävänä on käynnistää laitoksen turvallisuustoiminnot häiriö- ja onnettomuustilanteissa.

Maaliskuussa 2009 TVO toimitti automaatioarkkitehtuuria koskevasta suunnitelmasta uuden version. Sekä automaatiosuunnittelua että sitä koskevaa dokumentaatiota oli kehitetty, mutta niissä oli vieläkin puutteita, joten STUK joutui pyytämään kolmannen kerran tarkennuksia ja korjauksia. STUK edellyttää nyt TVO:lta vaatimusten mukaisesti päivitettyjä asiakirjoja heinäkuun loppuun mennessä. Kyseisten asiakirjojen lisäksi STUK on edellyttänyt TVO:lta lisäselvityksiä myös yksittäisten automaatiojärjestelmien ja laitteiden kelpoistamisesta.

Eri automaatiojärjestelmien välistä riippumattomuutta on kuvattu oheisessa kaaviokuvassa.

Lisätietoja:
Johtaja Lasse Reiman, puh. (09) 759 88 379
Ryhmäpäällikkö Keijo Valtonen, puh. (09) 759 88 331
Tiedottaja, Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

STUKin päätös (G332/55) automaatiosuunnittelusta, lisäselvityspyynnöt G332/69 ja G332/74 sekä STUKin päätös (G3263/88) reaktorin suojausjärjestelmästä.