Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK hyväksyy Olkiluoto 3:n päähöyrylinjan putkiosat

STUK hyväksyy Olkiluoto 3:n päähöyrylinjan putkiosat

15.3.2013

Säteilyturvakeskus (STUK) on hyväksynyt rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön päähöyrylinjan putkiosien lisätutkimukset. Tutkimustulosten mukaan putkiosat on valmistettu suunnitelman mukaisesti.

Areva teki laitokselle jo asennetuille päähöyrylinjan putkiosille STUKin vaatimuksen mukaiset mikrorakenne- ja kovuustutkimukset. Lisäksi STUK teetti riippumattoman rinnakkaistutkimuksen. Tutkimusten johtopäätöksenä todettiin, että putkiosat oli valmistettu suunnitelmien mukaisesti ja niiden käyttö voidaan hyväksyä.

Selvitys liittyy STUKin kesällä 2012 esittämään vaatimukseen, jonka mukaan Olkiluoto 3 -laitosyksikölle on tehtävä jo asennettujen päähöyrylinjojen putkistojen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi lisätutkimuksia. STUK päätti lisätutkimuksista, kun oli selvinnyt, että putkivalmistajan alihankkija oli tehnyt virheitä valmistaessaan päähöyrylinjan suojarakennuksen läpäiseviä putkirakenteita. Virheelliset putket poistettiin ja niiden tilalle asennettiin uudet putket, mutta koska sama valmistaja on toimittanut muitakin päähöyrylinjan putkiosia, oli myös niiden kunto selvitettävä.

STUKin päätös (pdf)

Tiedote 14.6.2012: STUK vaatii lisämittauksia Olkiluoto 3:n päähöyrylinjan putkiosien hyväksymiseksi

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655
Ylitarkastaja Jukka Mononen, puh. (09) 759 88 337