Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK havaitsi puutteita putkistojen hitsauksessa Olkiluodossa

STUK havaitsi puutteita putkistojen hitsauksessa Olkiluodossa

15.10.2009

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Olkiluoto 3 -rakennustyömaata valvoessaan, että putkien hitsauksessa ja hitsausten valvonnassa ei noudatettu ohjeita. STUK edellyttää Teollisuuden Voimalta (TVO) selvitystä havainnoista. Selvityksen tulee olla STUKin hyväksymä ennen kuin aliurakoitsija saa jatkaa hitsausta työmaalla.

STUKin tarkastajat havaitsivat puutteita laitoksen jäähdytysjärjestelmän putkistojen hitsauksissa 6.-8.10.2009 välisenä aikana. Puutteina todettiin muun muassa se, että yhdellä hitsaajalla ei ollut hitsausohjetta käytössään, eikä hän tuntenut hitsausta koskevia vaatimuksia, minkä johdosta hitsauksessa käytettiin liian suurta virtaa. Muut havaitut poikkeamat koskivat hitsattavien railopintojen muotoa ja hitsauksessa tarvittavan suojakaasun käyttöä.

Putkistojen asennustyöt on syksyn aikana aloitettu ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta merkittävissä järjestelmissä. Kyseessä olevat putkistohitsaukset liittyvät järjestelmään, joka jäähdyttää laitoksella turvallisuuden kannalta merkittäviä laitteita. Putkistojen hitsaaminen ohjeiden mukaisesti on olennaista, koska niin varmistetaan putkistojen eheys laitoksen käytön aikana. STUK on valvonut syksyllä aloitettuja putkistohitsauksia jatkuvasti, eikä vastaavia puutteita hitsauksessa ole tätä aikaisemmin todettu.

TVO:n tulee nyt selvittää STUKille, miksi hitsauksissa ei ole noudatettu ohjeita ja miksi aliurakoitsijan, laitostoimittajan ja TVO:n valvonta ei ole havainnut puutteita. Lisäksi TVO:n tulee selvittää havaittujen puutteiden merkitys hitsien laadun kannalta. Selvityksessä tulee esittää korjaavat toimenpiteet, joilla hitsaustyö ja sen valvonta saatetaan vaatimustenmukaiseksi. Ennen selvitysten hyväksymistä ei aliurakoitsija saa jatkaa hitsaustöitä.

STUK on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota hitsausten laatuun ja niiden valvontaan muun muassa suojarakennuksen teräsvuorauksen hitsauksissa. Se on edellyttänyt, että TVO huomioi näistä kokemuksista saadut opit myös putkistojen hitsauksessa ja niiden valvonnassa. Asia vaatii TVO:lta edelleen erityistä huomiota putkistoasennusten määrän kasvaessa lähiaikoina.

Lisätietoja:
Johtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 654
Ryhmäpäällikkö Tapani Virolainen, puh. (09) 759 88 671
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Selvityspyyntö: Olkiluoto 3 - Reaktorirakennuksen turvallisuusjärjestelmien dieselvarmennetun välijäähdytysjärjestelmän KAA putkistoasennukset (PDF)