Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK edellyttää lisäselvitystä OL3:n suojarakennuksen teräsverhouksen hitsauksesta

STUK edellyttää lisäselvitystä OL3:n suojarakennuksen teräsverhouksen hitsauksesta

31.7.2009

Säteilyturvakeskus (STUK) edellyttää Teollisuuden Voima Oy:ltä (TVO) lisäselvitystä Olkiluoto 3:n reaktorin suojarakennuksen sisäpuolisen teräsverhouksen tiivistelevyn hitsauksen valvonnasta ja tarkastuksista.

Kuva: Hannu Huovila/TVO

STUK teki huhtikuussa Olkiluoto 3:n työmaalla rakennetarkastuksen, jossa havaittiin, että suojarakennuksen tiivistelevyn yhtä sylinterikehän pituista hitsiä oli paikoitellen hiottu liian ohueksi. Ohentumat korjattiin saman tien. Koska ohentumia ei havaittu hitsiä valvottaessa ja tarkastettaessa, STUK vaati TVO:lta selvitystä puutteista laadunvalvonnassa. TVO:n 9.7. toimittamassa vastauksessa käsiteltiin ohentumien korjaamista ja tiivistelevyn paksuuden mittaamista. Koska selvitys ei vastannut syihin, miksi hitsiä hiottiin liikaa ja miksi valvonta- ja tarkastustoiminta epäonnistuivat, on STUK nyt vaatinut TVO:lta uutta selvitystä.

”TVO ja laitostoimittaja Areva laativat raporttinsa vain teknisen lopputuloksen kannalta. Raportissa ei käsitellä riittävästi organisaatioiden toimintaa valmistuksen, valvonnan ja tarkastuksen osalta. On siten mahdollista, että toiminnassa on edelleen puutteita”, kertoo STUKin rakennustekniikkatoimiston päällikkö Pekka Välikangas.

STUK edellytti 31.7.2009 tekemässään päätöksessä, että valvonta- ja tarkastustoiminnan puutteet tulee olla selvitetty ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet tehty ennen tiivistelevyn seuraavan hitsauksen aloittamista työmaalla.

Suojarakennuksen tiivistelevy on yksi radioaktiivisten aineiden leviämisesteistä

Ydinvoimalaitoksen suojarakennus estää radioaktiivisten aineiden leviämisen ympäristöön sekä suojaa primääripiiriä ja turvallisuusjärjestelmiä ulkoisilta tapahtumilta.

Sisemmän suojarakennuksen seinä ja kupoli ovat esijännitettyä betonia ja sen sisäpinnalla on tiiveyden varmistava teräslevy. Sisempi suojarakennus on suunniteltu kestämään pahimmassakin reaktorionnettomuudessa syntyvä ylipaine ja korkea lämpötila. Tiivistelevy estää päästöt ympäristöön.

Ulompi suojarakennus on hyvin massiivinen teräsbetonirakenne, joka kestää muun muassa lentokonetörmäykset.

STUKin TVO:lle perjantaina 31.7. lähettämä päätös:

26/G43UJA/2009 (95,37 kilotavua)

Suojarakennuksen tiivistelevyn hitsaustöissä oli ongelmia myös vuonna 2007. STUK tiedotti asiasta 11.9.2007: Olkiluoto kolmosen suojarakennuksen teräsverhouksen hitsaus korjataan 

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 654
Toimistopäällikkö Pekka Välikangas, puh. (09) 759 88 706
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210