Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK: betonityöt Olkiluodossa voivat jatkua

STUK: betonityöt Olkiluodossa voivat jatkua

15.3.2006

Betonin tuotanto Olkiluodon ydinvoimalaitostyömaalla voi Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan jatkua. Betonityöt ovat olleet keskeytyksissä betoniasemalla havaittujen laatupoikkeamien takia. Ydinvoimalaitoksia ja uuden ydinvoimalaitoksen rakentamista valvova STUK pyysi asiasta selvitykset ja esityksen betonituotannon laadunhallinnan parantamiseksi. Selvitykset on nyt tarkastettu ja STUKin tarkastajat ovat käyneet laitospaikalla toteamassa, että esitetyt toimenpiteet on käytännössä toteutettu. Betonin tuotanto voidaan siten STUKin puolesta käynnistää uudelleen.

Jo valetun betonisen pohjalaatan ominaisuuksien selvitykset jatkuvat ja mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet harkitaan selvitysten valmistuttua. Teollisuuden Voima Oy toimittaa selvitykset ja mahdolliset toimenpidesuunnitelmat STUKille myöhemmin.

Tutkintaryhmä selvittää puutteita laadunhallinnassa

STUK on perustanut tutkintaryhmän selvittämään turvallisuusvaatimusten hallintaa uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheen hankinnoissa.

Tutkintaryhmä selvittää esimerkkitapausten avulla mahdollisia laadunhallintapuutteita toimittajia valittaessa ja valvottaessa. Tutkinnan alustavien tulosten on tarkoitus valmistua huhtikuussa.

Lisätietoja:
Johtaja Lasse Reiman, puh. (09) 759 88 379
Apulaisjohtaja Marja-Leena Järvinen, puh. (09) 759 88 304
Viestintäpäällikkö Jarmo Lehtinen, puh. (09) 759 88 211