Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK antoi selvityksensä ministeriölle: OL3:n hitsaukset on tehty asianmukaisesti

STUK antoi selvityksensä ministeriölle: OL3:n hitsaukset on tehty asianmukaisesti

20.8.2008

Julkisuudessa on esitetty väitteitä, joiden mukaan hitsaustöiden laadunvalvonta Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen rakennustyömaalla on ollut puutteellista. Säteilyturvakeskuksen (STUK) tekemän selvityksen mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa. STUK toimitti työ- ja elinkeinoministeriön pyytämän selvityksen ministeriöön tänään keskiviikkona.

Julkisen huolen kohteena ovat olleet teräsbetonirakenteiden raudoituksien hitsaustyöt. Osa töistä on niin sanottuja asennushitsauksia, osa niin sanottuja voimaliitoshitsauksia.

Voimaliitoksilla luodaan rakenteeseen lujuutta. Tärkeissä ydinturvallisuuteen vaikuttavissa rakenteissa ne ovat turvallisuuden kannalta merkittäviä. Voimaliitoksia on tehty huhtikuusta 2008 alkaen ja STUK on valvonut kaikkien turvallisuuden kannalta merkittävien voimaliitosten hitsaukset järjestelmällisesti eikä ole todennut niiden suunnittelussa ja toteutuksessa puutteita. Töissä on käytetty STUKin hyväksymiä hitsausohjeita. STUK valvoo rakentamista ja tarkastaa voimaliitosten kelpoisuuden aina ennen kuin antaa luvan valutöiden aloittamiselle.

Tyypillinen asennushitsi. Kuva: Lasse Kuosa/STUK.
Korkearesoluutioversio (2,45 megatavua)

Asennushitsauksien avulla varmistetaan betonin teräsraudoituksen ja valetun rakenteen pintaan jäävien teräksisten ankkurointiosien pysyminen paikallaan betonivalun aikana. Säteilyturvakeskus ei pidä tarpeellisena asennushitsien yksityiskohtaisia tarkastuksia. Kuitenkin myös näitä töitä tekevät vain hitsaajat, jotka ovat osoittaneet pätevyytensä työkokeissa. Rakennustöistä vastaava ranskalainen Bouygues Travaux Publics (BTP), Areva ja Teollisuuden Voima tarkastavat  rakenteissa olevat valmiit asennushitsit ennen kuin annetaan lupa betonivalun aloittamiseen. STUK tarkastaa turvallisuuden kannalta tärkeissä rakenteissa olevat valmiit asennushitsit ennen kuin antaa luvan betonivalun aloittamiseen. Valutyön kuluessa ja sen jälkeen on voitu todeta, että teräsrakenteet eivät ole liikkuneet valun aikana.

Turvallisuuteen liittyvät poikkeamat on raportoitava

Julkisuudessa on esitetty myös väite, jonka mukaan BTB:n työntekijöitä on vaadittu allekirjoittamaan vakuutus havaitsemiensa turvallisuusongelmien salaamisesta. Mikäli tämä väite pitäisi paikkansa, se olisi vakava osoitus piittaamattomasta turvallisuuskulttuurista.

Teollisuuden Voiman ilmoituksen mukaan heille väitteen tueksi näytetty dokumentti on työsopimuksiin yleisesti liitettävä sitoumus olla paljastamatta työnantajan liikesalaisuuksia. BTP:n projektipäällikkö on vakuuttanut kirjallisesti Säteilyturvakeskukselle, että kaikki yhtiön työntekijät ovat velvollisia kertomaan yhtiönsä laatu- ja projektijohdolle havaitsemansa mahdolliset turvallisuuteen vaikuttavat poikkeamat. Poikkeamat kirjataan ja korjataan yhtiön laatujärjestelmän mukaisella tavalla ja dokumentointi on STUKin tarkastettavissa.

Turvallisuuskulttuuriin kuuluu, että mikäli esiin tuotuja havaintoja ei havainnon tekijöiden mielestä käsitellä asianmukaisesti, heillä on mahdollisuus viedä havaintonsa eteenpäin aina STUKille saakka.

STUKin selvitys (pdf)

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 654
Toimistopäällikkö Pekka Välikangas, puh. (09) 759 88 706
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208