Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

STUK antoi lisäselvityksensä ministeriölle ja tekee työmaalla erityistarkastuksen

STUK antoi lisäselvityksensä ministeriölle ja tekee työmaalla erityistarkastuksen

22.8.2008

STUK on tänään perjantaina antanut työ- ja elinkeinoministeriölle sen pyytämän selvityksen, jossa käsitellään tarkastustoiminnan periaatteita ja tarkkuutta verrattuna muiden vastaavien maiden käytäntöihin sekä STUKista tehtyjä kansainvälisiä arviointeja ja niissä annettuja suosituksia.  Toinen osa selvityksestä kuvaa STUKin tarkastustoimintaa ja sen tuloksia koskevan tiedottamisen periaatteita ja käytäntöjä. Selvitys on luettavissa STUKin nettisivuilla osoitteessa www.stuk.fi.

Erityistarkastus OL3-työmaalla ensi viikolla

STUK on myös päättänyt tehdä ensi viikolla erityistarkastuksen Olkiluoto 3 -työmaalla. Tarkastuksessa selvitetään, miten työmaalla käytännössä vallitseva turvallisuuskulttuuri vastaa TVO:n STUKille toimittamissa selvityksissä esitettyjä tietoja. Tarkastus tehdään haastattelemalla työmaan henkilökuntaa ja sen tulokset ovat valmiit perjantaina 29.8. 

STUKin lisäselvitys työ- ja elinkeinoministeriölle (pdf)