Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Olkiluoto kolmosen suojarakennuksen teräsverhouksen hitsaus korjataan

Olkiluoto kolmosen suojarakennuksen teräsverhouksen hitsaus korjataan

11.9.2007

Säteilyturvakeskus (STUK) antoi luvan Olkiluotoon rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen suojarakennuksen teräsverhouksen hitsaustöiden jatkamiseen maanantaina 10. syyskuuta. Elokuun 6. STUK oli määrännyt, että töitä saa jatkaa vasta kun työssä havaitut ongelmat on selvitetty.

Suojarakennuksen teräsverhouksen suurina lohkoina esivalmistettuja osia hitsattiin Olkiluodossa yhteen kesäkuussa. Työn jälkeen tehdyissä tarkastuksissa todettiin hitsauksen laadussa ongelmia ja teräsverhouksessa muotovirheitä. Hitsauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja tarkastuksissa oli epäonnistuttu. STUK ei myöskään hyväksynyt rakentajien ehdottamia ensimmäisiä korjaussuunnitelmia.

Ongelmien takia STUK määräsi elokuun alussa, että teräsverhoukseen liittyviä töitä ei saa jatkaa ennen kuin Teollisuuden Voima (TVO) ja laitostoimittaja ovat tehneet asiasta perusteellisen selvityksen.

Korjaussuunnitelmien ohella pyydettiin esittämään, kuinka hitsausprosessia ja sen laadunvarmistusta ja töiden valvontaa parannetaan seuraavissa työvaiheissa. STUK edellytti myös, että hitsaussaumaan onnettomuustilanteissa kohdistuvat kuormat tarkistetaan riippumattomin laskelmin. Teräsverhouksen kestävyys lasketuissa tilanteissa pitää osoittaa myöhemmin tehtävissä laboratoriokokeissa.

TVO toimitti STUKille korjauksia koskevat suunnitelmat ja muut pyydetyt selvitykset syyskuun alussa. STUK antoi luvan töiden jatkamiselle maanantaina 10.9.2007. Teräsverhous korjataan leikkaamalla virheelliset kohdat pois ja hitsaamalla niiden paikalle uudet kappaleet.

Teräsverhous on yksi radioaktiivisten aineiden leviämisesteistä

Ydinvoimalaitoksen suojarakennus estää radioaktiivisten aineiden leviämisen ympäristöön sekä suojaa primääripiiriä ja turvallisuusjärjestelmiä ulkoisilta tapahtumilta.

Sisemmän suojarakennuksen seinä ja kupoli ovat esijännitettyä betonia, ja sen sisäpinnalla on tiiveyden varmistava teräsverhous. Sisempi suojarakennus on suunniteltu kestämään pahimmassakin reaktorionnettomuudessa syntyvä ylipaine ja korkea lämpötila. Teräsverhous estää päästöt ympäristöön.

Ulompi suojarakennus on hyvin massiivinen teräsbetonirakenne, joka kestää muun muassa lentokonetörmäykset.

Lisätietoja:
Toimistopäällikkö Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 654
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208