Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Olkiluoto 3 -työmaan turvallisuuskulttuuria kehitetään

Olkiluoto 3 -työmaan turvallisuuskulttuuria kehitetään

22.1.2009

Säteilyturvakeskus on arvioinut Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) esittämiä toimia Olkiluodon ydinvoimalaitostyömaan turvallisuuskulttuurin edelleen kehittämiseksi. Kehitystoimenpiteet ovat oikeansuuntaisia, mutta STUK esittää niihin vielä joitakin lisäyksiä. Toimenpiteiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä teknisten ongelmien syntyä työmaalla.

STUK teki elokuussa 2008 Olkiluoto 3 -työmaalle erityistarkastuksen, jonka perusteella se edellytti TVO:ta seuraamaan ja edelleen kehittämään työmaan turvallisuuskulttuuria. TVO on syksyn aikana luonut koko työmaan kattavan kanavan laatu- ja turvallisuushavaintojen raportointia varten ja lisännyt turvallisuuskulttuuriin liittyvää koulutusta ja tiedotusta. Esimerkiksi aluetulokoulutuksessa korostetaan nyt jokaisen oikeutta ja velvollisuutta raportoida havaitsemistaan turvallisuus- ja laatupuutteista. Lisäksi TVO aloittaa turvallisuuskulttuurin järjestelmällisen ja toistuvan arvioinnin, johon sisältyy kyselyitä ja haastatteluja työmaalla.

”TVO on lähtenyt oikeansuuntaisesti kehittämään turvallisuuskulttuuria Olkiluodon kolmosyksikön työmaalla. Vastauksessamme TVO:lle korostamme vielä tarvetta varmistaa, että työmaalla suhtaudutaan myönteisesti turvallisuus- ja laatuongelmien esille tuontiin. Erityisen tärkeää on, että ongelman esittäjälle vastataan asianmukaisesti ja että ongelma poistetaan silloin, jos se on todellinen. Työntekijöille tulee olla selvää, että yritysmaailmassa tavanomainen kielto kertoa työnantajan asioista työmaan ulkopuolelle ei rajoita turvallisuus- ja laatupuutteiden raportointia työmaalla”, kertoo ylitarkastaja Nina Koivula STUKista.

Turvallisuushavaintojen raportointi voi monikulttuurisella työmaalla juuttua myös arkipäiväisiin kielitaitopuutteisiin.

”Hyvä tiedonkulku estää teknisten ongelmien syntymistä. Pidämme siksi tärkeänä varmistaa, että työnjohtaja ja työntekijä pystyvät aina kommunikoimaan keskenään yhteisellä kielellä tai esimerkiksi tulkin välityksellä”, Nina Koivula selvittää.

Elokuussa tehty erityistarkastus kohdistui turvallisuuskulttuurin ohella työmaalla tehtyihin turvallisuudelle tärkeisiin voimaliitoshitsauksiin. Näissä hitseissä ei ollut puutteita. STUK on vielä syksyn aikana valvonut, että myös vähemmän tärkeiden, niin sanottujen asennushitsien tekijöillä on ohjeet mukanaan työkohteissa.

On hyvän turvallisuuskulttuurin mukaista, että kaikki hitsaukset tehdään hyvin. Edellytämme TVO:n vielä osoittavan, että myös asennushitsaajat saavat kaikissa työvuoroissa tarvittaessa teknistä tukea”, toimistopäällikkö Pekka Välikangas toteaa.

STUK seuraa TVO:n käynnistämiä toimia turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja arvioimiseksi tarkastusten ja muun työmaalla tapahtuvan valvontansa yhteydessä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Nina Koivula, puh. (09) 759 88 723
Toimistopäällikkö Pekka Välikangas, puh. (09) 759 88 706
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

STUKin päätös Olkiluoto 3 -työmaan turvallisuuskulttuurin kehittämistoimista 22.1.2009
Lisäselvityspyyntö Olkiluoto 3 -työmaan turvallisuuskulttuurin kehittämistoimista 28.10.2008
STUKin vastaukset Greenpeacen 28.10.2008 esittämiin työmaan hitsaustoimintaan liittyviin yksityiskohtaisiin kysymyksiin.