Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Olkiluoto 3:n pääkiertoputken ”millin virheellä” ei ole turvallisuusmerkitystä

Olkiluoto 3:n pääkiertoputken ”millin virheellä” ei ole turvallisuusmerkitystä

11.2.2011

Säteilyturvakeskus (STUK) on hyväksynyt Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) toimittaman selvityksen Olkiluoto 3:n pääkiertoputkiston yhdessä hitsausliitoksessa havaitusta virheestä. Selvityksen sisältämä lujuustarkastelu osoittaa, että hitsausliitos on kestävä, vaikka putken paksuus on hitsausliitoksen kohdalla millimetrin vaadittua ohuempi.

Olkiluoto 3:n pääkiertoputkisto koostuu neljästä rinnakkaisesta piiristä, joissa kiertävä vesi siirtää reaktorilla tuotetun lämpöenergian höyrystimien kautta turbiinille. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien ulkohalkaisija on noin yksi metri ja seinämänpaksuus eri kohdissa pääkiertopiiriä noin 70–100 millimetriä.

Laitostoimittaja totesi 20.8.2010 asennushitsauksen jälkeisessä tarkastuksessa, että yhdessä mittauspisteessä hitsin paksuus oli millimetrin ohuempi kuin tarkastukselle määritelty raja-arvo 73 millimetriä. Ohenema oli syntynyt, kun hitsausliitosta oli hiottu paikallisesti liikaa. Laitostoimittaja teki mittaustuloksen perusteella poikkeamaraportin, joka sisältää lujuustarkastelun. Se osoittaa, että havaitun oheneman jälkeenkin kyseinen hitsausliitos on selvästi lujempi, kuin mitä standardissa edellytetään. Poikkeamalla ei siten ole merkitystä ydinturvallisuudelle.

STUK on käsitellyt toimitetun poikkeamaraportin ja hyväksyy siinä esitetyn ratkaisuehdotuksen, jonka mukaan putkea voidaan käyttää sellaisenaan.

Ydinvoimalaitoksen rakentamisessa kaikki työvaiheet ovat tarkasti ohjeistettuja. Silloin kun rakentaminen ei toteudu tarkalleen ohjeen mukaisesti, laaditaan poikkeamaraportti. Kun poikkeamalla arvioidaan olevan turvallisuusmerkitystä, raportti toimitetaan luvanhaltijan (TVO) ja valvovan viranomaisen (STUK) hyväksymiskäsittelyyn.

STUKin päätös: OL3- Pääkiertopiiri ja paineistimen yhdyslinja - poikkeamaraportti (1/G43jEC/2011), pdf

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Tapani Virolainen, puh. (09) 759 88 671
Ryhmäpäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215