Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Olkiluoto 3:n laatupoikkeamat korjataan

Olkiluoto 3:n laatupoikkeamat korjataan

28.5.2007

Julkisuuteen on toistuvasti annettu tietoa, jonka mukaan Olkiluodon uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikana on havaittu yli tuhat turvallisuuspuutetta. Tieto perustuu väärinkäsitykseen.

Olkiluodon rakentamisen aikana sekä Teollisuuden Voiman että laitostoimittaja Arevan laatuhenkilöstö tarkastaa järjestelmällisesti valmisteilla olevien laitteiden ja rakenteiden laatua sekä valmistavan teollisuuden toimintaa yleensä. Tarkastusten tuloksena on tähän mennessä raportoitu noin tuhatviisisataa tapausta – laatupoikkeamaa – joissa rakenteiden tai toiminnan laatu ei ole vastannut asetettuja vaatimuksia. Raportoinnin tarkoitus on saattaa poikkeava asia, laite tai tuote vastaamaan alkuperäisiä vaatimuksia.

Laatupoikkeamat luokitellaan tuotepoikkeamiin ja toimintapoikkeamiin. Tuotepoikkeamia on havaittu alle viisisataa ja toimintapoikkeamia noin tuhat. Havaituista poikkeamista selvittämättä on tuotepoikkeamien osalta alle kaksisataa ja toimintapoikkeamien osalta hieman alle 400.

Pääosa tuotepoikkeamista on vähäisiä ja helposti korjattavissa. Tyypillinen esimerkki on ultraäänitarkastuksessa havaittu hitsausvirhe, joka korjataan avaamalla hitsi ja hitsaamalla se uudelleen. Toinen esimerkki on kaapelivaurio, joka korjataan vaihtamalla tilalle uusi kaapeli. Osa poikkeamista ei vaadi korjausta, koska niiden hyväksyttävyys voidaan perustella luotettavin laskelmin tai lisätestauksella. Tällaisia ovat esimerkiksi pienet poikkeamat jonkin laitteen seinämänvahvuudessa.

TVO ja Säteilyturvakeskus ovat raportoineet julkisuuteen merkittävimmät yksittäisluontoiset tuotepoikkeamat. Niitä ovat muun muassa liian suuri veden osuus pohjalaatan betonissa, reaktorirakennuksen teräsverhouksen hitsaussauman ohjeita suurempi leveys, pääkiertoputkien materiaalin liian suuri raekoko ja turbiinirakennuksen suunnitteluvirheet. Merkittävien poikkeamien kohdalla tuote on korjattu tai valmistettu kokonaan uudelleen, tai joissakin tapauksissa on tehty ylimääräisiä tarkastuksia ja testejä, joilla vaatimustenmukaisuus on osoitettu.

Toimintapoikkeamia ovat yhtiöiden laadunhallinnassa havaitut puutteet. Puutteita on todettu muun muassa henkilöiden tai organisaatioiden pätevyyden osoittamisessa asianmukaisin todistuksin. Lisäksi on havaittu, että töitä ei ole tehty uusimpien lopullisesti hyväksyttyjen suunnitteluaineistojen ja valmistusohjeiden perusteella, vaan on käytetty vanhempia versioita samoista asiakirjoista. Toimintapoikkeama on myös se, kun erityiskoulutusta ydinalan turvallisuusvaatimuksista ei ole annettu työntekijöille. Toimintapoikkeamien osalta on yleensä vaadittu puutteiden korjaamista ennen, kuin kyseinen urakoitsija on aloittanut toimintansa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen rakentamisessa.