Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Olkiluoto 3:n dieselgeneraattoreiden (EDG) hankinta tutkittu

Olkiluoto 3:n dieselgeneraattoreiden (EDG) hankinta tutkittu

30.6.2011

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tekemissä tarkastuksissa oli erityisesti vuoden 2010 aikana todettu useita samantapaisina toistuneita puutteita Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen varavoimadieselgeneraattoreiden hankintaan liittyvässä laadunhallinnassa. Tästä syystä STUKin pääjohtaja käynnisti 26.11.2010 Olkiluoto 3:n varavoimadieselgeneraattoreiden ja niihin sisältyvien apujärjestelmien ja laitteiden hankintaan kohdistuneen tutkinnan. Tutkinta on nyt saatu valmiiksi. Tutkintaryhmä koostui STUKin tarkastajista, jotka eivät olleet osallistuneet dieselyksikön tarkastuksiin sekä ulkopuolisesta konsultista, jolla on laaja kokemus vastaavista hankinnoista.

Varavoimadieselgeneraattori on itsessään kokonainen voimalaitos, johon sisältyy erityyppisistä mekaanisista ja sähköteknisistä laitteista koostuvia apujärjestelmiä (esim. polttoaineen syöttö- ja jäähdytysjärjestelmät). Hankinnalle on ominaista pitkät alihankintaketjut. Apujärjestelmät toimittanut yhtiö on hankkinut laitteita lähes 30 alihankkijalta, ja näihin laitteisiin sisältyy edelleen seuraavan tason toimittajilta hankittuja osia. Joihinkin osiin on tarvittu edelleen pienempiä komponenttitason toimituksia eri yhtiöiltä. Pitkien alihankintaketjujen valvonta ja osien laadunvalvonta varavoimadieselgeneraattorin hankinnassa on ollut kaikille osapuolille vaativa tehtävä, eikä kaikkien osien laatua voida jälkikäteen osoittaa riittäväksi ilman lisäselvityksiä.

Olkiluoto 3:n varavoimadieselgeneraattoreiden ja niiden apujärjestelmien ja laitteiden vaatimusten mukaisuutta joudutaan tässä tapauksessa arvioimaan jälkikäteen valmistuksesta kertyneiden aineistojen, laitteille tehtyjen testien ja valmistajien tuotantoprosesseihin kohdistuvien tarkastusten perusteella. STUK edellyttää, että dieselgeneraattorit ja niiden apulaitteet täyttävät vaaditun laatu- ja turvallisuustason ennen laitoksen käyttöönottoa.

STUK tulee varmistumaan Olkiluoto 3:n dieselgeneraattoreiden riittävästä laadusta normaalin tarkastustoimintansa yhteydessä. Tutkinta oli tavoitteiltaan yleisempi ja siinä arvioitiin, miten eri osapuolten toiminta tulisi hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla useita alihankkijoita käsittävässä laitehankinnassa. Tutkinnan perusteella annettiin suosituksia laitostoimittajalle, luvanhaltijalle (TVO) ja turvallisuusviranomaiselle (STUK) vastaavia tulevia toimituksia varten.

Tutkintaryhmän raportti:
Olkiluoto 3 - varavoimadieselgeneraattoreiden (EDG) ja niiden apujärjestelmien ja laitteiden hankintaan kohdistuva tutkinta (pdf)
Liite 2: TVO:n, Arevan ja STUKin toiminnan keskeisimmät havainnot. Mind Map -kaavio (pdf)
Liite 3: Syy-seurauskaavio (pdf)

Lisätietoja:
Tutkintaryhmän johtaja Seija Suksi, puh. (09) 759 88 347
Pääjohtaja Jukka Laaksonen, puh. (09) 759 88 200
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215