Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

OL3:n pääkiertoputkista löydetyillä korjaushitseillä ei ole turvallisuusmerkitystä

OL3:n pääkiertoputkista löydetyillä korjaushitseillä ei ole turvallisuusmerkitystä

2.8.2010

Olkiluotoon rakennettavan ydinvoimalaitoksen reaktoripiirin pääkiertoputket ovat Säteilyturvakeskuksen vaatimien lisätutkimusten ja uusintatestausten mukaan vaatimusten mukaiset. Lisäselvitykset tarvittiin, kun putkia valmistaneen yrityksen toiminnassa havaittiin puutteita syksyllä 2009.

Pääkiertoputkia valmistanut laitostoimittaja Arevan ranskalainen alihankkija ei dokumentoinut putkien pinnoille eri työvaiheissa syntyneiden pienten painumien ja naarmujen korjaushitsauksia kuten ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden osien valmistuksessa edellytetään. Korjaushitsit havaittiin syksyllä 2009 Arevan ja TVOn tekemän normaalin laadunvalvontatarkastuksen yhteydessä. Areva keskeytti työt alihankkijalla välittömästi. STUK sai tiedon asiasta TVOlta, minkä jälkeen aloitettiin tarvittavien lisäselvitysten tekeminen.

Kaikki pääkiertoputkiston korjaushitsit tutkittiin ja dokumentoitiin havainnon jälkeen perusteellisesti. Tutkimuksissa osoittautui, että korjaushitsit olivat pinnallisia, syvyydeltään noin 0–5 millimetriä ja sijaitsivat alueilla, joissa pääkiertoputkien kuormitukset ovat matalia. Useimpien hitsien todettiin olevan hyvälaatuisia, jolloin oli mahdollista jättää ne sellaisenaan tuotteeseen. Joitakin hitsejä työstettiin hienovaraisesti, mutta uusia korjaushitsauksia ei tarvittu. STUKin arvion mukaan korjaushitsit eivät uhkaa paksuseinämäisten (70–100 millimetriä) pääkiertoputkien eheyttä laitoksen käytön aikana.

Koska tapahtuman seurauksena todettiin merkittäviä puutteita alihankkijan toiminnassa, STUK halusi varmistaa alihankkijan työn laadun uudelleen myös putkiston kuormaa kantavien yhdehitsien osalta. Tämän toteamiseksi suuri osa yhdehitsien röntgenfilmeistä tarkastettiin uudelleen, ja hitseille tehtiin paljon myös muita ainetta rikkomattomia uusintatestejä, jotka STUK valvoi. Testausten perusteella todettiin, että yhdehitsit ja niiden dokumentaatio olivat vaatimusten mukaisia. Putkien lopputarkastukset jatkuvat vielä valmistuspaikalla. Suurin osa putkista on hyväksytty ja kuljetettu Olkiluotoon asennettavaksi Olkiluoto 3 -laitokselle.

Koska sama alihankkija on valmistanut Olkiluoto 3 -laitokselle joitakin muita alempien turvallisuusluokkien komponentteja, TVO on selvittänyt STUKin pyynnöstä myös näiden osien vaatimusten mukaisuuden. Lisäksi TVO on antanut selvityksen siitä, miten muiden alihankkijoiden valvontaa ja laadunhallintaa kehitetään vastaavien tapausten estämiseksi.

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208