Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Alara-lehti: Ydinvoimalaitoshankkeen valvonta täysille kierroksille

Alara-lehti: Ydinvoimalaitoshankkeen valvonta täysille kierroksille

23.12.2003

Uuden ydinvoimalaitoksen konkreettinen valvontatyö Säteilyturvakeskuksessa (STUK) pääsee vauhtiin, kunhan Teollisuuden Voima toimittaa sille turvallisuusarvion tekemiseen tarvittavat asiakirjat. Turvallisuusarviossa STUK ottaa kantaa siihen, onko lainsäädännössä asetetut vaatimukset täytetty.

Ydinvoimalahankkeen valvontaa koordinoivaa projektiryhmää STUKissa johtaa toimistopäällikkö Petteri Tiippana. Hän toteaa STUKin tuoreessa Alara-lehdessä (4/2003), että valvonnalle on suunniteltu varsin tiukka aikataulu työmäärään nähden. Aikaa on alustavasti varattu ensi vuosi.

”Aikataulu ja projektin sisältö on mietitty hyvin tarkkaan läpi, jotta pystymme keskittymään oleellisimpiin asioihin”, Tiippana sanoo. Hän myös korostaa, että aikataulu ei saa missään tapauksessa ajaa turvallisuusasioiden asiallisen käsittelyn ohitse.

Uuden ydinvoimalaitoshankkeen valvonta ja muutamat muutkin isot työt lisäävät STUKin töitä sen verran, että taloon on jo palkattu puolenkymmentä uutta työntekijää ja saman verran ollaan vielä palkkaamassa.

Alaran muita aiheita

Vuoden 2003 viimeisen Alara-lehden muita aiheita ovat muun muassa matkapuhelimien mahdollisista terveysriskeistä tehdyt tutkimukset ja Hämeessä Tiirismaalla aloitetut radontalkoot. Lehdessä kerrotaan myös käytetyn ydinjätteen ja muiden ydinmateriaalien valvonnasta.