Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Olkiluoto 3

Suomen uusin ydinvoimalaitosyksikkö on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevan Olkiluoto 3. Laitos on EPR-tyyppinen (European pressurised water reactor) painevesilaitos, jonka nettosähköteho on noin 1600 MW. Laitoksen on toimittanut TVO:lle konsortio, johon kuluvat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö ulkoa.

Laitoksen käytön katsotaan alkaneen ydinpolttoaineen lataamisesta reaktoriin. TVO aloitti latauksen saatuaan siihen luvan STUKilta maaliskuussa 2021.

Polttoaineen lataamisen jälkeen laitoksella tehtiin esikriittisyyskokeet, joissa testattiin toiminnot ja ominaisuudet, joita ei voi testata ilman, että polttoaine on ladattu, mutta jotka eivät edellytä reaktorin kriittisyyttä.

Säteilyturvakeskus antoi TVO:lle kriittisyys- ja pientehokoeluvan 16.12. 2021. Kriittiseksi tekemisen jälkeen laitosta käytetään pienellä teholla ja aloitetaan ydintekninen koekäyttö pientehokokeilla.

Pientehokokeilla varmistetaan, että reaktorisydän käyttäytyy ennakoidusti ja laitos sekä sen järjestelmät toimivat suunnitellusti myös silloin, kun reaktori on tehokäytöllä. Pientehokokeiden jälkeen laitoksen tehoa nostetaan portaittain.

Pientehokokeiden ja tehon noston jälkeen tehtävillä tehokokeilla varmistetaan, että laitos toimii suunnitellusti eri tehotasoilla ja mahdollisuuksien mukaan testataan myös laitoksen käyttäytymistä käyttöhäiriöissä. Laitoksen ydinteknisen koekäytön jälkeen alkaa laitoksen säännöllinen sähköntuotanto ja kaupallinen käyttö.

Säteilyturvakeskus valvoo

Säteilyturvakeskuksen (STUK) ydinturvallisuusvalvonnan tehtävät ja luvitukseen osallistuminen on esitetty tarkemmin STUKin ydinturvallisuusvalvonnan sivuilla. Luvitus on nelivaiheinen (periaatepäätös, rakentamislupa, käyttölupa ja käytöstäpoisto).

Näiden lupien lisäksi vaaditaan STUKin myöntämä lupa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin ja , ennen ensimmäistä kriittisyyttä.  TVO tarvitsee STUKin myöntämät luvat myös kriittisyys- ja pientehokokeiden tekemiseksi, sekä tehokokeiden aikana tehotasoilta 5 %, 30 % ja 60 % edetessä.

 Luvitusmalli on nelivaiheinen: periaatepäätös, rakentamislupa, käyttölupa ja käytöstäpoisto.

STUKin tehtävä kaikissa lupavaiheissa ja jatkuvalla valvonnalla on varmistua siitä, että ydinenergian käyttöä varten on olemassa riittävät vaatimukset ja että ydinenergiaa käytettäessä näitä vaatimuksia noudatetaan.

OL3-projektin eri vaiheet

Teollisuuden Voima Oyj käynnisti selvitykset uuden laitoksen rakentamiseksi Eurajoen Olkiluodon ydinvoimala-alueelle 1990-luvun lopulla, ja valtioneuvoston periaatepäätöstä se pyysi valtioneuvostolta vuoden 2000 marraskuussa. Helmikuussa 2001 STUK antoi valtioneuvoston periaatepäätöstä varten alustavan turvallisuusarvion, jossa arvioitiin laitokseen liittyviä alustavia suunnitelmia ja nostettiin esiin isot turvallisuuskysymykset. Valtioneuvosto antoi vuonna 2002 myönteisen periaatepäätöksen, jonka eduskunta vahvisti.

Vuoden 2004 alussa TVO haki Suomen hallitukselta rakentamislupaa, joka myönnettiin helmikuussa 2005. Saman vuoden kesäkuussa kolmannen voimalaitosyksikön rakentaminen Olkiluotoon aloitettiin Olkiluodon saaren länsipäähän, OL1- ja OL2-yksiköiden viereen.

Vuoden 2016 keväällä TVO haki Suomen hallitukselta käyttölupaa, joka myönnettiin maaliskuussa 2019. Ydinvoimalaitoksen käyttö alkaa ydinpolttoaineen latauksen aloittamisesta. Latauksen aloittaminen edellyttää STUKin myöntämän latausluvan, jonka STUK myönsi maaliskuussa 2021. Lataus käynnistää ydinteknisen käyttöönottovaiheen, jonka aikana laitoksen toimintaa testataan kokonaisuudessaan siltä osin, mitä ei ole voitu testata ennen polttoaineen latausta ja kriittisyyttä. Ydinteknisen käyttöönoton jälkeen alkaa laitoksen kaupallinen käyttö.

Teollisuuden Voima Oy rakentaa Eurajoen Olkiluotoon Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosta. STUKin rakentamisen aikana toteuttamat toimenpiteet voidaan jakaa kuuteen pääosin päällekkäiseen vaiheeseen. Turvallisuuden arviointi, valvonta ja koekäytöt voidaan sijoittaa rakentamisen aikajanalle seuraavasti: 1. vaihe: Alustavan turvallisuusarvio, kesto noin kaksi vuotta, toteutus vuosina 2000–2002. 2. vaihe: Suunnittelun valvonta, kesto noin 11 vuotta, toteutus vuosina 2003–2014. 3. vaihe: Valmistuksen valvonta, kesto noin 14 vuotta, toteutus vuosina 2004–2018. 4. vaihe: Rakentamisen turvallisuusarviointi, kesto noin 14 vuotta, toteutus vuosina 2005–2019. 5. vaihe: Asentamisen valvonta, kesto noin 12 vuotta, toteutus vuosina 2007–2019. 6. vaihe: Koekäytöt, kesto noin 10 vuotta, toteutus vuosina 2012–2022. STUKin valvonta Olkiluodossa jatkuu laitoksen koko elinkaaren ajan käytöstäpoistosta loppusijoitukseen saakka.​​​