Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Suomen hallitus myönsi 12.11.2015 Posiva Oy:lle luvan rakentaa Olkiluotoon kapselointi- ja loppusijoituslaitos käytetylle ydinpolttoaineelle. Laitokseen voi sijoittaa enintään 6500 tonnia uraania.

Posiva jätti loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 lopussa ja STUK antoi hakemuksesta lausuntonsa alkuvuodesta 2015.

STUK tarkasti Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksesta, että laitosten suunnittelu ja organisaation toimintatapa täyttävät valtioneuvoston asetuksissa ja STUKin YVL-ohjeissa annetut turvallisuusvaatimukset. Tarkastuksen vaativin osuus oli arvioida pitkäaikaisturvallisuutta käsittelevä turvallisuusperustelu. STUK laati tarkastuksen tuloksena turvallisuusarvion ja antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon säteily- ja ydinturvallisuusvaatimusten täyttymisestä.

Ydinenergia-asetuksen mukaan ydinlaitoksen rakentamisen saa aloittaa vasta, kun STUK on tarkastanut rakentamista koskevat asiakirjat ja  todennut, että turvallisuuteen vaikuttavat tekijät on otettu huomioon riittävän hyvin. Marraskuun 25. päivänä vuonna 2016 STUK teki päätöksen, jossa se totesi, että Posivalla on valmius loppusijoituslaitoksen rakentamisluvan alaisen työn aloittamiseen. Päätöksen jälkeen Posiva voi aloittaa maanalaisten loppussijoitustilojen rakentamisen.

Loppusijoituslaitos koostuu noin 450 metrin syvyydelle ulottuvasta ajotunnelista, syvyydellä 437 metriä olevista teknisistä tiloista ja käytön aikana vaiheittain rakennettavista keskus- ja loppusijoitustunneleista. Posiva on rakentanut vuodesta 2004 alkaen maanalaista tutkimustilaa, Onkaloa, jonka tilat on suunniteltu toimimaan osana loppusijoituslaitosta.

Loppusijoitusjärjestelmä koostuu tiiviistä rauta-kupari-kapselista, kapselia ympäröivästä bentoniittipuskurista, paisuvasta savesta valmistetusta tunnelitäyttömateriaalista, tunnelien ja tilojen sulkurakenteista ja ympäröivästä kalliosta.

Poikkileikkaus Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksesta, havainnekuva.