Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoima Oy toimitti 24.5.2022 työ- ja elinkeinoministeriöön ilmoituksen, jolla se peruu Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen. Yhtiö tiedotti 2.5.2022 päättäneensä venäläisen RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen.
 

Voimalaitoksen jätteiden loppusijoitus ei kuulunut RAOS Project -sopimukseen, mutta sopimuksen päättyminen vaikuttaa myös Fennovoima Oy:n jätehuoltosuunnitelmiin.

Fennovoima jätti periaatepäätöshakemuksen ydinvoimalaitoshankkeesta työ- ja elinkeinoministeriöön vuonna 2009. Hakemuksen jättämistä edelsi hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Valtioneuvosto antoi Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeelle vuonna 2010 myönteisen periaatepäätöksen, jonka eduskunta vahvisti.

Maaliskuussa 2014 Fennovoima toimitti työ- ja elinkeinoministeriöön valtioneuvostolle osoitetun hakemuksen alkuperäisen periaatepäätöksen täydentämisestä niiltä osin, kuin ydinvoimalaitoshanke oli periaatepäätöksen jälkeen muuttunut. Olennaisimmat muutokset olivat reaktoriyksikön vaihtuminen Rosatomin 1200 megawatin AES-2006 -painevesireaktoriin, joka ei ollut alun perin tarkasteltujen reaktorivaihtoehtojen joukossa. Myös Fennovoiman omistuksessa oli tapahtunut muutoksia.

STUK antoi Fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta sekä sen täydennyksestä alustavan turvallisuusarvion ja lausunnon TEMille.

Rakentamislupahakemus kesällä 2015

Periaatepäätöksen mukaisesti Fennovoiman oli haettava ydinvoimalaitosyksikön rakentamislupaa viimeistään kesäkuun 2015 loppuun mennessä; yhtiö jätti hakemuksensa 30.6.2015. Fennovoima on valinnut ydinvoimalaitoksen sijoituspaikaksi Pyhäjoen Hanhikiven ja laitostyypiksi venäläisen Rosatomin AES-2006-painevesireaktorin.

STUK on valmistautunut Fennovoiman laitoshankkeen rakentamislupahakemuksen käsittelyyn ja perustanut mm. hankekohtaisen projektiyhmän.

Fennovoiman suunnitelma Hankiven ydinvoimalaitoksesta, havainnekuva.