Ydinlaitoshankkeet Ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoima Oy jätti periaatepäätöshakemuksen uudesta ydinvoimalaitoshankkeesta työ- ja elinkeinoministeriöön vuonna 2009. Hanke sai periaatepäätöksen vuonna 2010, ja sitä täydennettiin vielä vuonna 2014 ennen kuin ydinvoimalaitokselle haettiin rakentamislupaa Pyhäjoen Hanhikivelle. Fennovoima kuitenkin perui rakentamislupahakemuksensa vuoden 2022 keväällä, ja hakemuksen käsittely lopetettiin.

Fennovoima Oy jätti periaatepäätöshakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) 14.1.2009. Hakemuksen jättämistä edelsi hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. STUK toimitti periaatepäätöshakemuksesta alustavan turvallisuusarvion ja lausunnon TEM:lle samana vuonna.  Valtioneuvosto antoi Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeelle vuonna 2010 myönteisen periaatepäätöksen, jonka eduskunta vahvisti.

Maaliskuussa 2014 Fennovoima toimitti työ- ja elinkeinoministeriöön valtioneuvostolle osoitetun hakemuksen alkuperäisen periaatepäätöksen täydentämisestä niiltä osin, kuin ydinvoimalaitoshanke oli periaatepäätöksen jälkeen muuttunut. Olennaisimmat muutokset olivat reaktoriyksikön vaihtuminen Rosatomin 1200 megawatin AES-2006 -painevesireaktoriin, joka ei ollut alun perin tarkasteltujen reaktorivaihtoehtojen joukossa. Myös Fennovoiman omistuksessa oli tapahtunut muutoksia. STUK antoi Fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta sekä sen täydennyksestä alustavan turvallisuusarvion ja lausunnon TEMille.

Fennovoima haki rakentamislupaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitokselle kesäkuussa 2015. TEM pyysi STUKilta lausuntoa ja turvallisuusarviota rakentamislupahakemuksesta. STUK perusti hankekohtaisen projektiryhmän hakemuksen käsittelyä varten.

Fennovoima toimitti 24.5.2022 työ- ja elinkeinoministeriöön ilmoituksen, jolla se perui Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen. Valtioneuvosto päätti 9.6.2022 rakentamislupahakemuksen käsittelyn raukeamisesta. Valtioneuvoston päätöksen myötä myös TEMin tekemä lausuntopyyntö STUKille raukesi ja hakemuksen käsittely lopetetiin. Lupahakemuksen käsittelyä varten STUKissa perustettu valvontaprojekti siirtyi lopetusvaiheeseen, johon kuuluu keskeneräisten asioiden hallittu päättäminen sekä valvonnan arviointi ja oppien kerääminen.

STUKin valvonnan kolmannesvuosiraportoinnissa on esitelty rakennuslupahakemuksen käsittelyn etenemistä vuodesta 2015 alkaen. 

Fennovoiman suunnitelma Hankiven ydinvoimalaitoksesta, havainnekuva.