Ydinlaitoshankkeet

Suomessa rakennetaan parhaillaan yhtä uutta  ydinvoimalaitosta Eurajoen Olkiluodossa. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen Olkiluodossa on myös alkanut Pyhäjoen Hanhikivelle suunnitellulla ydinvoimalaitoksella ei toistaiseksi ole rakentamislupaa. 

Uudesta ydinlaitoshankkeesta luvan hakijan on ensin laadittava ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Tämän jälkeen se voi hakea valtioneuvostolta ydinenergialain mukaista periaatepäätöstä ja sen saatuaan rakentamislupaa sekä lopuksi käyttölupaa. Sama lupaprosessi koskee myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta.

STUK valvoo, että uusien laitosten turvallisuusvaatimukset täyttyvät. STUK laatii laitoshankkeiden lupaprosessien eri vaiheissa arviot ja lausunnot hankkeiden turvallisuudesta.

VTT on aloittamassa Suomen ensimmäisen ydinreaktorin eli  FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa ja purkamista Espoon Otaniemessä. STUK valvoo myös käytöstäpoistovaiheen säteily- ja ydinturvallisuutta.

 

Ydinvoimalaitoshankkeet

Suomen viides ydinvoimalaitosyksikkö on rakenteilla Olkiluodossa ja Suomen kuudennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamista suunnitellaan Pyhäjoelle.

Ydinlaitoksia koskevia päätöksiä

Ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista suunnitellaan Olkiluotoon.
Käytetyn polttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Otaniemen tutkimusreaktori

VTT lopetti Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -tutkimusreaktorin käytön kesäkuussa 2015 ja reaktori asetettiin pysyvään sammutustilaan. VTT jätti reaktorin käytöstäpoistoa koskevan käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle kesäkuussa 2017. STUK viimeistelee parasta aikaa käyttölupahakemusta koskevaa lausuntoa sekä turvallisuusarviota.
Tutkimusreaktorin käytöstäpoisto