Ydinlaitoshankkeet

Ydinvoimalaitoshankkeet-osioetusivun ingressi

Suomessa rakennetaan parhaillaan yhtä uutta  ydinvoimalaitosta Eurajoen Olkiluodossa. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen Olkiluodossa on myös alkanut Pyhäjoen Hanhikivelle suunnitellulla ydinvoimalaitoksella ei toistaiseksi ole rakentamislupaa. 

Uudesta ydinlaitoshankkeesta luvan hakijan on ensin laadittava ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Tämän jälkeen se voi hakea valtioneuvostolta ydinenergialain mukaista periaatepäätöstä ja sen saatuaan rakentamislupaa sekä lopuksi käyttölupaa. Sama lupaprosessi koskee myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta.

STUK valvoo, että uusien laitosten turvallisuusvaatimukset täyttyvät. STUK laatii laitoshankkeiden lupaprosessien eri vaiheissa arviot ja lausunnot hankkeiden turvallisuudesta.

VTT on aloittamassa Suomen ensimmäisen ydinreaktorin eli  FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa ja purkamista Espoon Otaniemessä. STUK valvoo myös käytöstäpoistovaiheen säteily- ja ydinturvallisuutta.

 

Osion etusivun kuvanosto ydinlaitoshankkeet

Rakenteilla oleva ydinvoimalaitos.

Ydinvoimalaitoshankkeet

Suomen viides ydinvoimalaitosyksikkö on rakenteilla Olkiluodossa ja Suomen kuudennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamista suunnitellaan Pyhäjoelle.

Ydinlaitoksia koskevia päätöksiä

Osion etusivun kuvanosto kapselointilaitos

Pituusleikkaus Posivan kapselointilaitoksesta, havainnekuva.

Ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista suunnitellaan Olkiluotoon.
Käytetyn polttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Osion etusivun kuvanosto Ydinlaitoshankkeet Otaniemen tutkimusreaktori

VTT:n rakennus Otaniemessä.

Otaniemen tutkimusreaktori

VTT lopetti Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -tutkimusreaktorin käytön kesäkuussa 2015 ja reaktori asetettiin pysyvään sammutustilaan. VTT jätti reaktorin käytöstäpoistoa koskevan käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle kesäkuussa 2017. STUK antoi käyttölupahakemusta koskevan lausuntonsa TEM:ölle huhtikuussa 2019
Tutkimusreaktorin käytöstäpoisto

Osion etusivun kuvallinen linkkilista Aiheet Ydinlaitoshankkeet