Ydinjätteet Ydinjätteet
Ydinjätteet

Ydinlaitosten käytöstä poisto

Ydinlaitosten käytöstä poisto

Käytöstäpoistotoimenpiteiden tavoitteena on puhdistaa ydinvoimalaitoksen rakenteet ja järjestelmät radioaktiivisista materiaaleista niin, että luvanhaltija vapautuu kaikista lupaan liittyvistä velvoitteistaan. Suomessa käytöstäpoiston yhteydessä syntyvä radioaktiivinen jäte loppusijoitetaan pääosin voimalaitosalueilla sijaitseviin voimalaitosjätteiden loppusijoitusluoliin rakennettaviin tiloihin.

Jätteiden ympärille tehdään tarvittavat tekniset vapautumisesteet ja lopuksi tilat suljetaan. Suomessa käytöstäpoisto toteutetaan niin, että laitospaikkaa voidaan toimenpiteiden jälkeen käyttää teollisuusalueena.

Maailmanlaajuisesti on yli sadan ydinvoimalaitosyksikön käyttö lopetettu, lisäksi useita satoja tutkimusreaktoreita ja muita ydinlaitoksia on tullut käyttöikänsä päähän. Ydinlaitosten purku on suurelta osin matala- ja keskiaktiivisten jätteiden huoltoa: teräs- ja betonirakenteiden paloittelua, pakkaamista ja loppusijoittamista. Työ on säteilysuojelullisesti vaativaa, sillä eräät voimalaitoksen osat säteilevät voimakkaasti ja rakenteita purettaessa on estettävä radioaktiivisen pölyn leviäminen ja pääsy hengitysilmaan.

Vaikka Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksia on tarkoitus käyttää vielä 10-35 vuotta, on niille laadittu yksityiskohtaiset käytöstäpoistosuunnitelmat. Suunnitelmien päivitykset tehdään joka kuudes vuosi. TEM ja STUK arvioivat suunnitelmat. Myös uusilta ydinlaitoksilta edellytetään käytöstäpoistovaiheen huomioon ottamista jo ydinlaitoksen suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmien mukaan käytöstäpoisto aloitetaan Loviisan laitoksilla nopealla aikataululla pari vuotta laitoksen sulkemisen jälkeen eli 2030-luvun alussa. Olkiluodon 1- ja 2-yksiköiden käytöstäpoisto toteutetaan viivästetysti kymmenien vuosien kuluttua laitoksen sulkemisesta noin 2070-luvulla.

Maailmalla ensimmäisten suurten ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto on jo saatettu loppuun. Kustannuksiin ja työn toteutukseen vaikuttaa reaktorityyppi. Kevytvesireaktorilaitosten käytöstäpoistokustannuksien arvioidaan olevan noin 10 prosenttia uuden vastaavan laitoksen rakentamiskustannuksista.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia