Ydinjätteet Ydinjätteet
Ydinjätteet

Ydinjätteet Suomessa

Ydinjätteet Suomessa lyhyesti

Suomessa kertyy ydinjätteitä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilta sekä Otaniemen tutkimusreaktorilta. Niistä on lain mukaan huolehdittava loppusijoitusta myöten Suomessa. Vastuu ydinjätehuollon valmistelusta, rahoituksesta ja turvallisesta toteutuksesta on jätteiden tuottajilla eli ydinlaitosten käyttäjillä. Säteilyturvakeskus valvoo ydinjätehuollon turvallisuutta.

Ydinvoimalaitosten käytön aikana syntyvän matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitus on Suomessa ja maailmalla vakiintunutta toimintaa. Olkiluodon ja Loviisan voimalaitospaikoilla on näiden jätteiden loppusijoittamiseen loppusijoituslaitokset. Maailmalla loppusijoitus on käynnissä yli 80 loppusijoituslaitoksessa.

Käytetty ydinpolttoaine varastoidaan Suomessa ydinvoimalaitospaikoilla sijaitsevissa vesiallasvarastoissa (KPA-varastoissa). Suomessa tai muuallakaan maailmassa ei ole käytössä käytetyn ydinpolttoaineen tai muun korkea-aktiivisen jätteen loppusijoitusta.

Posiva Oy on jättänyt 28.12.2012 valtioneuvostolle hakemuksen Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisesta. STUK laati hakemuksesta turvallisuusarvion, jossa arvioitiin loppusijoituslaitoksen pitkäaikaisturvallisuutta, laitoksien teknistä toteutettavuutta, käytön turvallisuutta sekä Posivan organisaation valmiutta ydinlaitoksen rakentamiseen. STUK antoi lausunnon Posivan rakentamislupahakemuksesta 11.2.2015. Valtioneuvosto myönsi Posivalle rakentamisluvan 12.11.2015. Posiva aloitti loppusijoituslaitoksen rakentamisen vuoden 2016 lopussa.

Suomen ydinjätehuoltoa ydinenergialaki ja ydinenergia-asetus, joissa määritellään mm. ydinenergian tuottajan velvollisuudet, lupakäsittelyt ja valvontaoikeudet. Vuonna 1994 ydinenergialakia muutettiin niin, että kaikki Suomessa syntyvä ydinjäte on loppusijoitettava Suomeen. Ydinenergialaki kieltää myös ydinjätteen tuonnin Suomeen. Ydinjätehuollon yleisvalvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Se päättää periaatteet ja luo aikataulut, joita voimayhtiöiden on noudatettava.

STUK valvoo, että ydinjätteen käsittely, varastointi ja loppusijoitus tehdään turvallisesti. STUK valvoo turvallisuusmääräysten noudattamista tarkastamalla ydinlaitosten suunnitelmia ja raportointia sekä tekemällä tarkastuskäyntejä rakenteilla ja käytössä oleville laitoksille. Turvallisuusmääräykset ja STUKin valvonta on kuvattu YVL-ohjeissa.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia