Ydinjätteet Ydinjätteet
Ydinjätteet

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitus Suomessa

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitus

Suomessa matala- ja keskiaktiiviset jätteet loppusijoitetaan laitosalueiden kallioperään rakennettuihin tiloihin.

Olkiluodossa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos on ollut käytössä vuodesta 1992 ja Loviisan vastaava loppusijoituslaitos otettiin käyttöön vuonna 1998. Molemmat voimayhtiöt aikovat loppusijoittaa myös ydinvoimalaitoksia purettaessa syntyvät matala- ja keskiaktiiviset jätteet vastaavalla tavalla laajentamalla nykyisiä loppusijoituslaitoksia.

Olkiluodon VLJ-luola

Teollisuuden voima Oyj loppusijoittaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksella syntyvän matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen Olkiluodon saarella sijaitsevaan loppusijoitustilaan (Olkiluodon VLJ-luola). VLJ-luola on otettu käyttöön vuonna 1992 ja valtioneuvosto on vuonna 2012 antanut luvan loppusijoittaa myös valtion vastuulla olevien teollisuudesta, sairaanhoidosta ja tutkimuksesta peräisin olevien radioaktiivisia jätteitä Olkiluodon VLJ-luolaan.

Olkiluodon VLJ-luola koostuu ajotunnelista, kuilusta ja kahdesta syvyydellä 60–95 metriä sijaitsevasta kalliosiilosta, joihin jäte loppusijoitetaan. Matala-aktiivinen jäte pakataan betonilaatikoihin, jotka sijoitetaan omaan siiloonsa. Keskiaktiivisen jätteen siiloon sijoitetaan lähinnä bitumiin kiinteytettyjä nestemäisiä jätteitä. Bitumitynnyrit on pakattu betonilaatikoihin. Loppusijoituksen päättyessä loppusijoituslaitos suljetaan täyttämällä avoimet tilat ja tulppaamalla sisäänkäynti.

Loviisan VLJ-luola

Fortum Power and Heat Oy loppusijoittaa Loviisan ydinvoimalaitoksella syntyvän matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen Hästholmenin saarella sijaitsevaan loppusijoitustilaan (Loviisan VLJ-luola). Loviisan VLJ-luola on otettu käyttöön vuonna 1998. Fortum on laajentanut VLJ-luolaa kahdessa vaiheessa louhimalla tilan keskiaktiiviselle jätteelle ja toisessa vaiheessa louhimalla ajotunnelin lenkin ja huoltojätteen käsittelytilan.

Loviisan VLJ-luola koostuu ajotunnelista, kuilusta ja noin 110 metrin syvyydellä sijaitsevista neljästä loppusijoitustunnelista. Matala-aktiiviset jätteet pakataan terästynnyreihin, joiden loppusijoituksen on käytössä kaksi loppusijoitustunnelia. Tällä hetkellä kolmannessa loppusijoitustunnelissa varastoidaan matala-aktiivisia jätteitä. Se otetaan myöhemmin käyttöön matala-aktiivisten jätteiden loppusijoitukseen. Nestemäinen keskiaktiivinen jäte kiinteytetään betoniastioihin, jotka sijoitetaan omaan tunneliinsa. Loppusijoituksen päättyessä loppusijoituslaitos suljetaan täyttämällä avoimet tilat ja tulppaamalla sisäänkäynti.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö