Ydinjätteet Ydinjätteet

Ydinjätteet

Ydinjätteet

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitus Suomessa

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitus

Suomessa matala- ja keskiaktiiviset jätteet loppusijoitetaan laitosalueiden kallioperään rakennettuihin tiloihin.

Olkiluodossa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos on ollut käytössä vuodesta 1992 ja Loviisan vastaava loppusijoituslaitos otettiin käyttöön vuonna 1998. Molemmat voimayhtiöt aikovat loppusijoittaa myös ydinvoimalaitoksia purettaessa syntyvät matala- ja keskiaktiiviset jätteet vastaavalla tavalla laajentamalla nykyisiä loppusijoituslaitoksia.

Olkiluodon VLJ-luola

Teollisuuden voima Oyj loppusijoittaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksella syntyvän matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen Olkiluodon saarella sijaitsevaan loppusijoitustilaan (Olkiluodon VLJ-luola). VLJ-luola on otettu käyttöön vuonna 1992 ja valtioneuvosto on vuonna 2012 antanut luvan loppusijoittaa myös valtion vastuulla olevien teollisuudesta, sairaanhoidosta ja tutkimuksesta peräisin olevien radioaktiivisia jätteitä Olkiluodon VLJ-luolaan.

Olkiluodon VLJ-luola koostuu ajotunnelista, kuilusta ja kahdesta syvyydellä 60–95 metriä sijaitsevasta kalliosiilosta, joihin jäte loppusijoitetaan. Matala-aktiivinen jäte pakataan betonilaatikoihin, jotka sijoitetaan omaan siiloonsa. Keskiaktiivisen jätteen siiloon sijoitetaan lähinnä bitumiin kiinteytettyjä nestemäisiä jätteitä. Bitumitynnyrit on pakattu betonilaatikoihin. Loppusijoituksen päättyessä tilat täytetään betonilla.

Loviisan VLJ-luola

Fortum Power and Heat Oy loppusijoittaa Loviisan ydinvoimalaitoksella syntyvän matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen Hästholmenin saarella sijaitsevaan loppusijoitustilaan (Loviisan VLJ-luola). Loviisan VLJ-luola on otettu käyttöön vuonna 1998. Fortum on laajentanut VLJ-luolaa kahdessa vaiheessa louhimalla tilan keskiaktiiviselle jätteelle ja toisessa vaiheessa louhimalla ajotunnelin lenkin ja huoltojätteen käsittelytilan.

Loviisan VLJ-luola koostuu ajotunnelista, kuilusta ja noin 110 metrin syvyydellä sijaitsevista neljästä loppusijoitustunnelista. Matala-aktiiviset jätteet pakataan terästynnyreihin, joiden loppusijoituksen on käytössä kaksi loppusijoitustunnelia. Nestemäinen keskiaktiivinen jäte kiinteytetään betoniastioihin, jotka sijoitetaan omaan tunneliinsa. Loppusijoituksen päättyessä tilat täytetään betonilla.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Kai Hämäläinen / Toimistopäällikkö
    puh. +358975988667