Ydinjätteet Ydinjätteet
Ydinjätteet

Ydinjätteet

Ydinjätteet-osioetusivun ingressi

Ydinjätehuollon yleisten periaatteiden mukaan ydinjätteiden loppusijoituksesta ei saa aiheutua nyt eikä tulevaisuudessa ihmisen terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja eikä muutakaan vahinkoa ympäristölle ja omaisuudelle. Ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuuden osoittaminen kuuluu luvanhaltijalle. Säteilyturvakeskus valvoo ydinjätehuollon turvallisuutta.