UV-säteily UV-säteily
UV-säteily

UV-C-säteilyn käyttö desinfioinnissa

UV-säteily jaetaan säteilyn aallonpituuden ja fotonienergian perusteella kolmeen osaan, UV-A-, UV-B- ja UV-C-säteilyyn. UV-C-säteilyn aallonpituus on lyhin ja fotonienergia suurin. Luonnossa UV-C-säteilyä ei esiinny, sillä ilmakehä suodattaa UV-C-säteilyn kokonaan pois auringon säteilystä. UV-C-säteilyä käytetään ilman, veden ja pintojen desinfiointiin sairaaloissa ja teollisuudessa. UV-C-säteily on ihmisille vaarallista ja polttaa ihon ja vaurioittaa silmiä helposti.

UV-C-säteily soveltuu hyvin ilman ja veden desinfiointiin. Pintojen desinfiointiin UV-C-säteily ei sovellu yhtä hyvin. UV-C-säteily ei tunkeudu syvälle, joten se ei läpäise materiaaleja hyvin. Pienikin likakerros tai varjostus estää UV-C-säteilyn pääsyn desinfioitavaan kohteeseen. Huokoisten pintojen desinfiointiin UV-C-säteily soveltuu huonosti. Pintojen desinfiointiin täytyykin käyttää suuria säteilyannoksia. Pintoja desinfioitaessa UV-C-desinfiointi täydentää muita desinfiointimenetelmiä.

UV-C-säteily on ihmisille, eläimille ja kasveille vaarallista

UV-C-säteily polttaa ihoa ja vaurioittaa silmiä. Vahingot voivat syntyä nopeasti, tehokkailla lampuilla sekunneissa. UV-C-säteilylle on annettu sekä väestö- että työntekijäaltistusta koskevat altistuksen raja-arvot. Näitä arvoja ei UV-C-desinfiointia käytettäessä saa ylittää. Desinfiointiin tarvittava UV-C-annos vaurioittaa sekä ihoa että silmiä ja ylittää altistuksen raja-arvot selvästi. UV-C-lamppuja ei saa suunnata ihmisiä kohti, eikä tiloissa, joissa tehdään UV-C-desinfiointia, saa olla ilman ihon ja silmien suojaamista.

UV-C-säteily on vahingollista myös eläimille ja kasveille, joten niitäkään ei saa altistaa UV-C-säteilylle.

UV-C-säteily tuottaa otsonia. Otsoni on myrkyllinen kaasu, joka aiheuttaa hengitystieoireita ja silmien ärsytystä. Otsonin määrä riippuu UV-C-lampputyypistä. UV-C-desinfiointia käytettäessä on huolehdittava tilan riittävästä tuulettamisesta. Otsonilla on tunnusomainen pistävä haju, ”sähkön haju”. Jos otsonin pystyy haistamaan, on sitä tilassa hyvin todennäköisesti liikaa.

UV-C-säteily vanhentaa materiaaleja. Se kellastuttaa ja haurastuttaa muoveja, kumia ja muita materiaaleja. UV-C-desinfiointia käytettäessä tulisi varmistua siitä, että materiaalit kestävät UV-C-säteilyn käytön.

 Kaksi uv-lamppua, joista ylemmässä sininen tausta ja alemmassa vaalea tausta.

Kuva UV-C-lampun merkinnöistä. Lampussa on UV-C-säteilystä varoittava varoitusmerkki ja merkki, joka varoittaa katsomasta lamppuun.