Solariumit

Säteilyn kannalta vaarallisimpia kotona käytettäviä laitteita ovat ihon ruskettamiseen tarkoitetut solariumit. Ne synnyttävät ultraviolettisäteilyä, jolla voidaan ruskettaa ja pahimmassa tapauksessa polttaa ihoa. Kestorusketus ja ihon toistuva polttaminen lisäävät merkittävästi riskiä saada ihosyöpä. Solariumin käyttöä onkin syytä rajoittaa.

Rusketuksen hankkiminen solariumista ei ole sen turvallisempaa kuin auringonotto. UV-säteilyn haitat ovat samanlaisia riippumatta siitä, miten tai missä sille altistutaan. Jo pitkään on tiedetty, että solariumien ahkera käyttö lisää melanoomariskiä. Vaurioiden syntyminen riippuu solariumlaitteen tehosta, yksilöllisestä ihon herkkyydestä ja siitä, kuinka paljon aikaa solariumissa vietetään.

Solariumin käytöllä raskauden aikana ei ole vaikutusta sikiön kehitykseen, vaan UV-säteilyn vaikutukset rajoittuvat äidin ihoon.

Solariuminkäyttäjän muistilista

 • Solariumissa ei pidä koskaan olla niin pitkään, että iho punoittaa käynnin jälkeen. Ole ensimmäisillä käyntikerroilla erityisen varovainen, etenkin ellei ihosi ole ennestään ruskettunut. Viisi minuuttia on useimmille sopiva aloitusaika. Säädä käyntiaika aina ihosi sietokyvyn mukaan.
 • Noudata laitteen käyttöohjeita ja ole solariumissa enintään niin pitkään kuin käyttöohjeessa suositellaan. Solariuminpitäjän on annettava käyttöohjeet asiakkaalle pyytämättä.
 • Monet UV-säteilyn haittavaikutuksista riippuvat koko elämän aikana saadusta säteilyannoksesta. Rajoita solariumkäyntiesi määrä vuodessa 10 kertaan, ja tarkkaile myös auringonottosi määrää.
 • Käytä aina silmiensuojaimia. Silmien kiinnipitäminen ei anna riittävää suojaa solariumin voimakkaalta UV-säteilyltä.
 • Älä käy solariumissa lääkehoidon aikana neuvottelematta lääkärisi kanssa. Tietyt lääkeaineet lisäävät ihon valoherkkyyttä.
 • Poista kaikki kosmetiikka ennen solariumiin menoa. Valmisteita, joiden luvataan tummentavan rusketusta, ei kannata käyttää, koska ne saattavat lisätä ihon herkkyyttä UV-säteilylle, ja tällöin kasvaa riski saada palovammoja.
 • Ihosairauksia ei kannata yrittää hoitaa itse solariumissa. Kysy neuvoa ihotautilääkäriltä. Lääketieteellistä käyttöä varten on erityisiä UV-hoitolaitteita.
 • Tarkkaile ihoasi ja käy lääkärissä, jos ihollasi oleva luomi alkaa kutista, vuotaa verta, kasvaa tai muuttuu ulkonäöltään. Mahdollisuus parantua ihosyövästä on sitä parempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa tauti todetaan.

Solariumia ei pidä käyttää, jos

 • olet alle 18-vuotias
 • ihosi on herkkä auringolle ja rusketut huonosti
 • olet ollut auringossa samana päivänä
 • käytät UV-säteilylle herkistäviä lääkeaineita tai olet sairas
 • sinulla tai jollakin sukulaisellasi on tai on ollut ihosyöpä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa 294/2002 ionisoimattoman säteilyaltistuksen rajoittamiseksi on määritelty ultraviolettialtistuksen enimmäisarvo, joka rajoittaa tuntuvasti solariumien käyttöä. Solariumin käyttö on kielletty alle 18-vuotiailta muuten kuin lääkärin määräyksestä.

Pohjoismaiset eli Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin säteilyturvallisuus- ja terveysviranomaiset julkaisivat lisäksi vuosina 2005 ja 2007 yhteiset englanninkieliset kannanotot, joissa ne suosittelevat, että solariumin käyttöä rusketuksen hankkimiseen pitäisi välttää. Useat kansainväliset asiantuntijaryhmät ovat ottaneet kantaa solariumin käytön terveysriskeihin. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC luokitteli solariumit syöpäluokituksessa luokkaan 1, “aiheuttaa syöpää” vuonna 2009.

EU:n terveys, ympäristö ja uusia riskejä arvioiva tieteellinen komitea (SCHEER) antoi arvion solariumien UV-säteilyn riskeistä 2016. Komitea totesi että solariumien UV-säteily aiheuttaa ihosyöpää eikä turvallista UV-annosta ole solariumeille.

 

Solariumyrittäjän velvollisuudet

Solariumtoiminta ei vaadi lupaa, mutta ennen solariumtoiminnan aloittamista on siitä tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Toiminnanharjoittaja (solariuminpitäjä) vastaa käytön turvallisuudesta. Laitteiden ja käyttöohjeiden on oltava vaatimustenmukaiset. Asiakkaat tulee myös opastaa laitteiden ja silmäsuojainten turvalliseen käyttöön. Turvallisuusvaatimukset on kerrottu tarkemmin STUKin ohjeessa ST 9.1 (Solariumlaitteiden säteilyturvallisuusvaatimukset ja valvonta). Tässä ohjeessa on annettu myös käyttöpaikkaa ja sen vastuuhenkilöä koskevia vaatimuksia.

Solariumlaitteiden säteilyturvallisuusvaatimukset perustuvat STM:n asetuksen lisäksi eurooppalaiseen standardiin. STUK ja kuntien terveystarkastajat valvovat solariumpaikkojen vaatimuksenmukaisuutta.

Suomessa rusketustarkoitukseen hyväksytään ohjeen ST 9.1 mukaisesti ainoastaan niin sanotut UV-tyypin 3 solariumlaitteet.

Itsepalvelusolariumien toiminta loppui 1.7.2015

Heinäkuun 2015 alusta solariumpaikoissa pitää olla nimetty vastuuhenkilö, joka valvoo, etteivät alle 18-vuotiaat käytä solariumia. 1.7.2015 lukien itsepalvelusolariumit ovat kiellettyjä. Solariumia käytettäessä vastuuhenkilön tulee olla aina läsnä. Tämä määräys koskee myös muun muassa uimahallien ja kuntosalien solariumien käyttöä.

Jaa tämä sivu