UV-säteily UV-säteily
UV-säteily

Solariumit

Säteilyn kannalta vaarallisimpia kotona käytettäviä laitteita ovat ihon ruskettamiseen tarkoitetut solariumit. Ne synnyttävät ultraviolettisäteilyä, jolla voidaan ruskettaa ja pahimmassa tapauksessa polttaa ihoa. Kestorusketus ja ihon toistuva polttaminen lisäävät merkittävästi riskiä saada ihosyöpä. Solariumin käyttöä onkin syytä rajoittaa.

Rusketuksen hankkiminen solariumista ei ole sen turvallisempaa kuin auringonotto. UV-säteilyn haitat ovat samanlaisia riippumatta siitä, miten tai missä sille altistutaan. Jo pitkään on tiedetty, että solariumien ahkera käyttö lisää melanoomariskiä. Vaurioiden syntyminen riippuu solariumlaitteen tehosta, yksilöllisestä ihon herkkyydestä ja siitä, kuinka paljon aikaa solariumissa vietetään.

Solariumin käytöllä raskauden aikana ei ole vaikutusta sikiön kehitykseen, vaan UV-säteilyn vaikutukset rajoittuvat äidin ihoon.

Solariuminkäyttäjän muistilista

 • Solariumissa ei pidä koskaan olla niin pitkään, että iho punoittaa käynnin jälkeen. Ole ensimmäisillä käyntikerroilla erityisen varovainen, etenkin ellei ihosi ole ennestään ruskettunut. Viisi minuuttia on useimmille sopiva aloitusaika. Säädä käyntiaika aina ihosi sietokyvyn mukaan.
 • Noudata laitteen käyttöohjeita ja ole solariumissa enintään niin pitkään kuin käyttöohjeessa suositellaan. Solariuminpitäjän on annettava käyttöohjeet asiakkaalle pyytämättä.
 • Monet UV-säteilyn haittavaikutuksista riippuvat koko elämän aikana saadusta säteilyannoksesta. Rajoita solariumkäyntiesi määrä vuodessa 10 kertaan, ja tarkkaile myös auringonottosi määrää.
 • Käytä aina silmiensuojaimia. Silmien kiinnipitäminen ei anna riittävää suojaa solariumin voimakkaalta UV-säteilyltä.
 • Älä käy solariumissa lääkehoidon aikana neuvottelematta lääkärisi kanssa. Tietyt lääkeaineet lisäävät ihon valoherkkyyttä.
 • Poista kaikki kosmetiikka ennen solariumiin menoa. Valmisteita, joiden luvataan tummentavan rusketusta, ei kannata käyttää, koska ne saattavat lisätä ihon herkkyyttä UV-säteilylle, ja tällöin kasvaa riski saada palovammoja.
 • Ihosairauksia ei kannata yrittää hoitaa itse solariumissa. Kysy neuvoa ihotautilääkäriltä. Lääketieteellistä käyttöä varten on erityisiä UV-hoitolaitteita.
 • Tarkkaile ihoasi ja käy lääkärissä, jos ihollasi oleva luomi alkaa kutista, vuotaa verta, kasvaa tai muuttuu ulkonäöltään. Mahdollisuus parantua ihosyövästä on sitä parempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa tauti todetaan.

Solariumia ei pidä käyttää, jos

 • olet alle 18-vuotias
 • ihosi on tällä hetkellä palanut
 • palat helposti auringossa
 • olet lapsena palanut auringossa usein
 • et rusketu auringossa
 • ihosi on vaalea tai pisamainen
 • ihollasi on paljon luomia
 • sinulla tai lähisukulaisellasi on ollut ihosyöpä
 • käytät valolle herkistävää lääkettä tai kosmetiikkaa.

Solariumin käyttöön liittyviä kieltoja, määräyksiä ja suosituksia

Säteilylaissa solariumin käyttö on kielletty alle 18-vuotiailta muuten kuin lääkärin määräyksestä.

Säteilyturvakeskuksen määräyksessä ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä solariumin käytölle on määritelty ultraviolettisäteilyaltistuksen enimmäisarvo, joka rajoittaa tuntuvasti vuosittaista solariumien käyttöä.

Pohjoismaiset eli Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin säteilyturvallisuus- ja terveysviranomaiset julkaisivat vuosina 2005, 2007 ja 2019 yhteiset englanninkieliset kannanotot, joissa ne suosittelevat, että solariumin käyttöä rusketuksen hankkimiseen pitäisi välttää. Useat kansainväliset asiantuntijaryhmät ovat ottaneet kantaa solariumin käytön terveysriskeihin. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC luokitteli solariumit syöpäluokituksessa luokkaan 1, “aiheuttaa syöpää” vuonna 2009.

EU:n terveys, ympäristö ja uusia riskejä arvioiva tieteellinen komitea (SCHEER) antoi arvion solariumien UV-säteilyn riskeistä 2016. Komitea totesi että solariumien UV-säteily aiheuttaa ihosyöpää eikä turvallista UV-annosta ole solariumeille.

Solariumyrittäjän velvollisuudet

Solariumtoiminta ei vaadi Säteilyturvakeskuksen lupaa. Ennen solariumtoiminnan aloittamista solariumyrittäjän on kuitenkin tehtävä toiminnastaan terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Toiminnanharjoittaja (solariumyrittäjä) vastaa käytön turvallisuudesta ja hänen on nimettävä täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka valvoo, etteivät alle 18-vuotiaat käytä solariumlaitteita. Laitteiden käyttö- ja säteilyturvallisuusohjeiden on oltava vaatimustenmukaisia.

Vastuuhenkilön tulee olla läsnä aina, kun solariumlaitetta käytetään, ja hänen tulee myös tarvittaessa opastaa asiakasta laitteen ja silmiensuojainten turvalliseen käyttöön.

Solariumien vaatimustenmukaisuudesta ja valvonnasta

Solariumlaitteiden säteilyturvallisuusvaatimukset perustuvat Säteilyturvakeskuksen määräykseen ja eurooppalaiseen solariumstandardiin.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo solariumpaikkojen vaatimustenmukaisuutta säteilylain perusteella sekä vastaavasti kuntien terveystarkastajat terveydensuojelulain perusteella.