UV-säteily UV-säteily
UV-säteily

Pohjoismainen kannanotto: varjopaikkoja lasten ulkoilualueille

Pohjoismainen kannanotto: varjopaikkoja lasten ulkoilualueille

STUK on julkaissut yhdessä muiden pohjoismaisten säteilyturvallisuusviranomaisten kanssa kannanoton, jolla halutaan vaikuttaa siihen, että lapsille olisi ulkoilu- ja leikkialueilla tarjolla tarpeeksi varjopaikkoja. Kannanotossaan pohjoismaiset viranomaiset kehottavat kuntia, kaupunkisuunnittelijoita sekä harraste- ja urheiluseuroja huomioimaan varjon tarpeen, kun ne suunnittelevat ja rakentavat ulkotiloja lapsille.

Varjossa auringon UV-säteilyä on jopa puolet vähemmän kuin suorassa auringonpaisteessa. Lapsille pitäisikin olla tarjolla ulkoilualueita, joissa on sekä aurinkoisia että varjoisia paikkoja. Näin saataisiin aikaan ympäristö, jossa on suojaa auringolta, päivänvaloa ja miellyttävä lämpötila.

Kannanotto kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että päiväkotien ja koulujen, samoin kuin harraste- ja urheiluseurojen tulisi sisällyttää auringon vaikutuksista kertominen opetus- ja toimintasuunnitelmiinsa. Kun lapsilla ja heidän vanhemmillaan on tarpeeksi oikeaa tietoa auringon haitoista ja hyödyistä, he osaavat myös suojautua liialta paisteelta oikein.

Pohjoismaiset säteilyturvallisuusviranomaiset korostavat, että liialta auringolta kannattaa suojautua vetäytymällä varjoon, välttämällä keskipäivän aurinkoa, pukeutumalla ihoa suojaaviin vaatteisiin sekä käyttämällä aurinkolaseja ja aurinkorasvaa.