UV-säteily UV-säteily
UV-säteily

Iho voi palaa auringossa

Iho voi palaa auringossa

Ruskettuminen on ihon puolustusmekanismi ultraviolettisäteilyä vastaan. UV-säteilyn vaikutuksesta iho muuttuu paksummaksi, pigmentintuotanto lisääntyy ja olemassaoleva pigmentti tummenee.

Jos auringossa oleskellaan liian pitkään, iho palaa.  Palamisoireet näkyvät iholla vasta tuntien kuluttua varsinaisen palamisen tapahduttua. Lievä palaminen näkyy ihon punoituksena. Jos iho palaa pahasti, iholla ilmenee turvotusta ja iholle nousee rakkuloita. Palaminen lisää selvästi ihosyövän riskiä, erityisesti ihon toistuva palaminen lapsena tai nuoruudessa lisää riskiä sairastua melanoomaan. Tämän vuoksi lasten suojaaminen auringolta on tärkeää.

Lapsen ohut  iho on erityisen herkkä auringolle. Tämän takia lapsena saadut liian suuret määrät ultraviolettisäteilyä ovat erityisen haitallisia. Riski sairastua melanoomaan kasvaa, jos on toistuvasti palanut lapsena.

Ihosyöpä

Ihosyövät ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet kaikissa valkoihoisen väestön asuttamissa maissa. Syynä ovat asenteissa ja vapaa-ajan viettotavoissa tapahtuneet muutokset. Ihmiset viettävät lisääntynyttä vapaa-aikaansa ulkona. Lisäksi ihmiset matkustavat aurinkolomille maihin, joissa he altistuvat voimakkaammalle UV-säteilylle.

D-vitamiini

D-vitamiinia muodostuu iholla UVB-säteilyn vaikutuksesta. Suomessa D-vitamiinia on mahdollista saada auringosta huhti-syyskuun välisenä aikana. D-vitamiinin saamiseksi ei tarvitse kuitenkaan paahtaa itseään auringossa, normaali oleskelu ulkona auringossa riittää. D-vitamiinia saa myös ravinnosta (kala, nestemäiset maitotuotteet ja margariini).

Eräiden tutkimusten mukaan D-vitamiini saattaa suojata elimistöä useilta sairauksilta, kuten syöviltä. Auringossa ei kuitenkaan kannata olla niin pitkään, että iho pääsee palamaan, koska ihon toistuva palaminen lisää riskiä sairastua melanoomaan. Ihon polttamisesta ei myöskään ole hyötyä D-vitamiinin muodostumisen kannalta, koska liiallinen auringonvalo hajottaa ihossa muodostuneen D-vitamiinin esiasteen. Tämä on luonnon oma suojamekanismi varmistaa, ettei auringosta saada liikaa D-vitamiinia.

Auringossa kannattaa oleskella oman ihotyypin sietokyvyn mukaan, jotta saadaan hyödynnettyä auringon hyödyllinen vaikutus D-vitamiinin muodostumisen suhteen, mutta toisaalta taas minimoidaan ihon palamisen riski. Ihmiset voidaan jakaa eri ihotyyppeihin sen mukaan, miten hyvin iho sietää aurinkoa.

Silmät

Voimakas auringon UVB-säteily voi aiheuttaa silmän sarveiskalvon tulehdusta eli niin sanottua lumisokeutta. Se vahingoittaa silmän sarveis- ja sidekalvon epiteelisoluja. Oireina ovat muun muassa sidekalvon punoitus, valonarkuus, lisääntynyt kyyneleritys, ja kipu. Oireet ilmenevät parin tunnin kuluttua UV-altistuksesta. Silmän epiteelikerroksen solujen nopean uudistumisen ansioista oireet häviävät parissa päivässä.

Runsas ja pitkäaikainen oleskelu auringonpaisteessa voi aiheuttaa myös silmän mykiössä hitaasti kehittyviä samentumia. Vaurio johtaa lopulta harmaakaihiin.

Iho ruskettuu ja rypistyy UV-säteilyn vaikutuksesta

Ruskettunutta ihoa on virheellisesti pidetty terveyden ja hyvinvoinnin merkkinä. Tosiasiassa ruskettuminen on ihon puolustautumiskeino UV-säteilyn haitallisia vaikutuksia vastaan. Luontaiset suojamekanismit, rusketus ja ihon paksuuntuminen, ehtivät toimia kun ihon annetaan tottua aurinkoon vähitellen. Jatkuva kestorusketus ympäri vuoden ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska tällöin okasolu- ja tyvisolusyövän riski lisääntyy.

Ihon ruskettuminen ja palaminen riippuvat saadusta säteilyannoksesta eli UV-säteilyn voimakkuudesta ja siitä kauanko UV-säteilylle altistuu. Ihmiset myös sietävät aurinkoa eri tavoin riippuen esimerkiksi ihon ominaisuuksista. Herkkäihoisen kannattaa helliä ihoaan, eikä ryhtyä rusketuskilpaan paksumpinahkaisten kanssa.

Rusketusherkkyyteen ja rusketuksen kestoon vaikuttaa ihon perusväri, auringossaoloaika ja UV-säteilyn voimakkuus. Jos Suomessa voi oleskella auringossa palamatta puoli tuntia, Etelä-Euroopassa, missä ultraviolettisäteily on voimakkaampaa, palaa huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Herkälle, ruskettumattomalle iholle jo kymmenen minuuttia voimakkaassa auringonpaisteessa voi olla liikaa.

Runsas oleskelu auringossa vanhentaa ihoa ennenaikaisesti. Iho paksuuntuu, veltostuu ja rypistyy. Iho näyttää ikäistään vanhemmalta. Iho ei unohda saamaansa UV-säteilyä, vaan säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajan.