Toimintaohjeet säteilyvaaratilanteessa

Toimintaohjeet säteilyvaaratilanteessa

 

Kun säteilyvaara uhkaa

Mene sisätiloihin

Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä sammuta ilmanvaihto

Varaa ruokaa ja juotavaa ja suojaa ne tiiviisiin astioihin

Kuuntele radiota, sillä viranomaiset antavat toimintaohjeet radion välityksellä Ylen uutisista. Ylen uutiset

Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta

Vältä puhelimen käyttöä linjojen tukkeutumisvaaran vuoksi

 

Säteilyvaaratilanteessa saa tietoa seuraavista

Tiedotusvälineistä: viranomaiset antavat toimintaohjeet väestölle ja tietoa tapahtumista radion ja TV:n välityksellä.

Ylen Teksti-TV:n säteilyturvasivu 867
Ohjeita muun muassa säteilyvaaratilanteen varalle Ylen Teksti-TV:n sivulla 868

STUKin tiedotteet

Sisäasiainministeriön pelastusosaston sivuilta

 

STUKin internetsivuilla on ajankohtaista tietoa säteily- ja ydinturvallisuudesta. Säteilyvaaratilanteessa tiedotteista löytyy myös ohjeita varautumisesta.

Yhteydenotot STUKiin

Virka-aikana klo 8.00 - 16.15 vaihteen puhelinnumero (09) 759 881

Toimintaohjeet ydinvoimalaitosten lähialueiden asukkaille

Valtioneuvoston päätöksen ja sisäasiainministeriön asetuksen mukaan pelastusviranomaisten, Säteilyturvakeskuksen ja ydinvoimalaitoksen on yhteistyössä toimitettava ydinvoimalaitosten lähialueen väestölle toimintaohjeet säteilyvaaran varalle kolmen vuoden välein.

Toimintaohje säteilyvaaran varalle on Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristössä jaettu koteihin ja työpaikoille Loviisan ja Pyhtään alueella. Lisäksi se löytyy muun muassa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen internetsivuilta.

Erillisohjeet Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristössä on jaettu laitoksen suojavyöhykkeen asukkaille. Suojavyöhyke on alue, joka ulottuu noin viiden kilometrin etäisyydelle ydinvoimalaitoksesta ja jossa on maankäyttöön kohdistuvia rajoituksia. Ohjeisto on myös päivitetty Satakunnan puhelinluetteloon ja se löytyy muun muassa Eurajoen ja Luvian internetsivuilta.