Säteilyvaaraan on varauduttu Säteilyvaaraan on varauduttu
Säteilyvaaraan on varauduttu

Toimintaohjeet säteilyvaaratilanteessa

Toimintaohjeet säteilyvaaratilanteessa

Kun säteilyvaara uhkaa:

  • Mene sisätiloihin.
  • Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä sammuta ilmanvaihto.
  • Varaa ruokaa ja juotavaa ja suojaa ne tiiviisiin astioihin.
  • Kuuntele radiota. Viranomaiset antavat toimintaohjeet radion välityksellä Ylen uutisista (Yle.fi).
  • Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta.
  • Vältä puhelimen käyttöä linjojen tukkeutumisvaaran vuoksi.

Sisälle suojautuminen säteilyvaaratilanteessa: Mene sisälle, sulje ilmanvaihto ja tiivistä ilmanvaihtoaukot. Seuraa viranomaisten ohjeita radiosta, televisiosta ja internetistä.

Säteilyvaaratilanteessa tietoa saa:

STUKin internetsivuilla on ajankohtaista tietoa säteily- ja ydinturvallisuudesta. Säteilyvaaratilanteessa tiedotteista löytyy myös ohjeita varautumiseen.

Yhteydenotot STUKiin

Virka-aikana klo 8.00 - 16.15 vaihteen puhelinnumero (09) 759 881

Toimintaohjeet ydinvoimalaitosten lähialueiden asukkaille

Säteilyturvakeskuksen määräyksen ja sisäasiainministeriön asetuksen mukaan ydinvoimalaitoksen on yhteistyössä pelastusviranomaisten ja Säteilyturvakeskuksen kanssa toimitettava ydinvoimalaitosten lähialueen väestölle toimintaohjeet säteilyvaaran varalle kolmen vuoden välein.

Toimintaohje säteilyvaaran varalle on Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristössä jaettu koteihin ja työpaikoille Loviisan ja Pyhtään alueella. Lisäksi se löytyy muun muassa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen internetsivuilta.

Erillisohjeet Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristössä on jaettu laitoksen suojavyöhykkeen asukkaille. Suojavyöhyke on alue, joka ulottuu noin viiden kilometrin etäisyydelle ydinvoimalaitoksesta ja jossa on maankäyttöön kohdistuvia rajoituksia. Ohjeisto on myös päivitetty Satakunnan puhelinluetteloon ja se löytyy muun muassa Eurajoen ja Luvian internetsivuilta.