Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan

Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Säteilytilannetta myös tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto välittömästi. Säteilyvaaratilanteesta ja toimintaohjeista tiedotetaan ihmisille viipymättä television ja radion välityksellä.

Ydinaseräjäytys tai ydinvoimalaitosonnettomuus voi aiheuttaa vakavan säteilyvaaratilanteen. Paikallisen säteilyvaaratilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi vakava onnettomuus radioaktiivisten aineiden kuljettamisessa.

Tieto Suomea uhkaavasta säteilyvaarasta saataisiin jo ennen kuin suojautuminen olisi tarpeen. Säteily- ja ydinonnettomuuksien ilmoittamisesta on sovittu kansainvälisesti. Naapurimaiden kesken tiedonsaanti on varmistettu erityisen hyvin.

Pohjoismaiden säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset vaihtavat jatkuvasti tietoja ja kokemuksia keskenään. Onnettomuuksiin ja niihin varautumiseen liittyvät yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja avunantoa koskevat järjestelyt on koottu myös yhteispohjoismaiseen käsikirjaan.

STUKin ja Rosatomin välillä on sopimus, jonka mukaan tieto säteily- tai ydinonnettomuudesta välitetään toiselle osapuolelle viivytyksettä.

Suomen rajojen lähellä on käytössä olevia ydinvoimaloita Venäjällä Sosnovy Borissa neljä reaktoria ja Kuolassa neljä reaktoria sekä Ruotsissa Formarkissa kolme reaktoria.

Suomen rajojen lähellä olevat ydinlaitokset (tilanne kesäkuussa 2019)

STUKin päivystäjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät hälytykset ja toiminta käynnistyy 15 minuutin kuluessa kaikkina vuorokauden aikoina. Viranomaisten toiminta säteilyvaaratilanteessa on etukäteen suunniteltu ja toimintaa harjoitellaan säännöllisesti.

Jos säteilyvaara tilanne vaatii nopeaa suojautumista, tiedotetaan siitä ihmisille ulkohälyttimillä annettavalla yleisellä vaaramerkillä. Tällöin on siirryttävä sisätiloihin ja kuunneltava televisiota ja radiota, joissa annetaan muut toimintaohjeet esimerkiksi joditablettien ottamisesta, elintarvikkeiden suojaamisesta sekä ulkona liikkumisesta. Kiireelliset tiedotteet tulevat kaikilta lähetyskanavilta ja ne katkaisevat muut ohjelmalähetykset.