Säteilyvaaraan on varauduttu Säteilyvaaraan on varauduttu
Säteilyvaaraan on varauduttu

Säteilyyn liittyviä poikkeavia tapahtumia

Säteilyyn liittyviä poikkeavia tapahtumia Suomessa ja maailmalla

Säteilyturvakeskuksessa on suunnitelmat säteilyvaaran varalle ja vaaratilanteessa tarvittavia toimia harjoitellaan säännöllisesti.

STUKin päivystäjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät hälytykset ja käynnistää tarvittavat toimet 15 minuutin kuluessa kaikkina vuorokauden aikoina. STUK julkaisee raporteissaan tiedot säteilytilanteisiin ja poikkeaviin tapahtumiin varautumisesta.

STUKin valvontaraportteja