Säteilyvaaraan on varauduttu Säteilyvaaraan on varauduttu
Säteilyvaaraan on varauduttu

Onnettomuuden vaikutukset

Onnettomuuden vaikutukset

Säteilyonnettomuuden vaikutukset voivat ulottua laajalle alueelle vain, jos radioaktiivisia kaasuja ja hiukkasia vapautuu runsaasti ilmaan. Aineet kulkeutuvat ilmassa tuulen mukana.

Tuulen nopeus määrää pilven kulkunopeuden ja suunta saastuvan alueen. Säätilan perusteella tiedetään milloin ja missä suojautuminen on tarpeen. Pilven ylikulun ajaksi suojaudutaan sisätiloihin. Tällöin vältytään radioaktiivisen ilman hengittämiseltä ja pilven suoralta säteilyltä. Onnettomuustilanteessa suojautumiseen on aikaa, kun toimitaan tehokkaasti. Esimerkiksi 9 metriä sekunnissa etenevällä tuulella pilvi kulkee 100 kilometrin matkan 3 tunnissa.

Radioaktiivinen pilvi ei jatka kulkuaan loputtomiin. Pilvi laajenee ja laimenee edetessään ja sen radioaktiivisuus pienenee. Ilmassa kulkeutuvaa radioaktiivista pilveä ei voi nähdä tai haistaa. Sen voi havaita vain säteilymittarilla.

Kun pilvi on ohittanut alueen, hengitysilmassa ei ole enää radioaktiivisia aineita. Sen sijaan niitä on laskeutuneena maahan ja rakennusten pinnoille. Laskeumassa voi olla suuriakin paikallisia eroja. Esimerkiksi sade lisää maahan putoavien hiukkasten määrää. Saastuneimmilla kaupunkialueilla ympäristöä puhdistetaan mm. pesemällä rakennusten kattoja ja seiniä. Puhdistustoimien ajaksi väestöä voidaan siirtää muille alueille.

Ympäristöön jäävien radioaktiivisten aineiden poistuminen voi kestää kauan. Ensimmäisen vuoden aikana aineiden pitoisuus tosin pienenee merkittävästi. Säteilyannoksen rajoittamiseksi huolehditaan, että kaupan olevat elintarvikkeet ovat puhtaita. Tarvittaessa annetaan käyttörajoituksia esimerkiksi sienille ja marjoille.

Sisäasianministeriön sivuilla on tietoa pelastustoimesta Suomessa.

Säteilyn terveyshaitat

Onnettomuuspaikalla ja sen läheisyydessä oleva suojautumaton henkilö voi saada lyhyessä ajassa niin suuren säteilyannoksen, että sillä on välittömästi vaikutusta hänen terveyteensä. Suuri säteilyannos tuhoaa paljon soluja ja voi aiheuttaa säteilysairauden. Vakavassa ydinvoimalaitosonnettomuudessa oireita esiintyisi korkeintaan parinkymmenen kilometrin säteellä laitoksesta. Ydinaseen käytön seurauksena suojautumattomat ihmiset voivat saada säteilysairauden jopa muutaman sadan kilometrin säteellä ydinräjäytyspaikasta.

Useita vuosia vakavan onnettomuuden jälkeen saastuneimmilla alueilla voidaan havaita syöpätapausten ja mahdollisesti perinnöllisten haittojen lisääntymistä. Vakavassakin onnettomuudessa terveyshaitat voidaan estää, jos säteilyltä suojaudutaan asianmukaisesti.