Säteilyvaaraan on varauduttu Säteilyvaaraan on varauduttu
Säteilyvaaraan on varauduttu

Ohjeistus säteilyvaaratilanteissa tarvittavista suojelutoimista

Ohjeistus säteilyvaaratilanteissa tarvittavista suojelutoimista

Säteilyturvakeskuksen julkaisemat ohjeet toimenpiteistä, joilla suojellaan ihmisiä ja yhteiskunnan toimintoja säteilyvaaratilanteissa, on julkaistu ohjeena VAL 1 (20.12.2022). Se kumoaa 1.9.2020 julkaistun VAL 1 -ohjeen.

Ohjeet sisältävät toimenpiderajoja ja käytännön toimintatapoja sekä säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa että tilanteen edellyttämien jälkihoitotoimien osalta. Säteilyvaaratilanteen aikaisia toimia ovat esimerkiksi sisälle suojautumista, joditablettien ottamista, evakuointia, elintarvikkeiden, muiden tuotteiden ja tuotannon suojaamista, elinympäristön puhdistamista ja radioaktiivisia aineita sisältävän jätteen käsittelyä.

Ohjeet kattavat sekä onnettomuudet että tahalliset teot tapahtuivatpa ne sitten kotimaassa tai jossakin kauempana. Vakavien säteilyvaaratilanteiden vaikutukset voivat ulottua monen maan alueelle. Yhteiset ohjeet mahdollistavat kaikissa sopijamaissa yhdenmukaiset suojelutoimenpiteet ja yhteiset viestit ja neuvot yleisölle.