Ohjeistus säteilyvaaratilanteissa tarvittavista suojelutoimista

Ohjeistus säteilyvaaratilanteissa tarvittavista suojelutoimista

Pohjoismaiset säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset julkaisivat vuonna 2014 yhteiset ohjeet toimenpiteistä, joilla suojellaan ihmisiä ja yhteiskunnan toimintoja säteilyvaaratilanteissa. Yhteispohjoismaiset ohjeet perustuvat Säteilyturvakeskuksen VAL 1- ja VAL 2 -ohjeisiin.

Ohjeet sisältävät toimenpiderajoja ja käytännön toimintatapoja sekä säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa että tilanteen edellyttämien jälkihoitotoimien osalta. Säteilyvaaratilanteen aikaisia toimia ovat esimerkiksi sisälle suojautumista, joditablettien ottamista, evakuointia, elintarvikkeiden, muiden tuotteiden ja tuotannon suojaamista, elinympäristön puhdistamista ja radioaktiivisia aineita sisältävän jätteen käsittelyä.

Ohjeet kattavat sekä onnettomuudet että tahalliset teot tapahtuivatpa ne sitten kotimaassa tai jossakin kauempana. Vakavien säteilyvaaratilanteiden vaikutukset voivat ulottua monen maan alueelle. Yhteiset ohjeet mahdollistavat kaikissa sopijamaissa yhdenmukaiset suojelutoimenpiteet ja yhteiset viestit ja neuvot yleisölle.