Säteilyvaaraan on varauduttu Säteilyvaaraan on varauduttu
Säteilyvaaraan on varauduttu

Ohjeistus säteilyvaaratilanteissa tarvittavista suojelutoimista

Ohjeistus säteilyvaaratilanteissa tarvittavista suojelutoimista

Säteilyturvakeskus julkaisi vuonna 2020 ohjeet toimenpiteistä, joilla suojellaan ihmisiä ja yhteiskunnan toimintoja säteilyvaaratilanteissa. Ohjeet on julkaistu STUKin VAL 1- ohjeessa, joka korvaa vuonna 2012 julkaistut VAL 1 ja VAL 2 -ohjeet. Ohjeiden sisältö vastaa vuonna 2014 julkaistuja yhteispohjoismaisia suojelutoimiohjeita.

Ohjeet sisältävät toimenpiderajoja ja käytännön toimintatapoja sekä säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa että tilanteen edellyttämien jälkihoitotoimien osalta. Säteilyvaaratilanteen aikaisia toimia ovat esimerkiksi sisälle suojautumista, joditablettien ottamista, evakuointia, elintarvikkeiden, muiden tuotteiden ja tuotannon suojaamista, elinympäristön puhdistamista ja radioaktiivisia aineita sisältävän jätteen käsittelyä.

Ohjeet kattavat sekä onnettomuudet että tahalliset teot tapahtuivatpa ne sitten kotimaassa tai jossakin kauempana. Vakavien säteilyvaaratilanteiden vaikutukset voivat ulottua monen maan alueelle. Yhteiset ohjeet mahdollistavat kaikissa sopijamaissa yhdenmukaiset suojelutoimenpiteet ja yhteiset viestit ja neuvot yleisölle.