Säteilyvaaraan on varauduttu Säteilyvaaraan on varauduttu
Säteilyvaaraan on varauduttu

Esimerkkejä säteilyannoksista

Esimerkkejä säteilyannoksista

Annoksen suuruus Mitä annos aiheuttaa

6000 mSv

Annos, joka alle vuorokaudessa saatuna aiheuttaa säteilysairauden ja saattaa johtaa henkilön kuolemaan

1000 mSv

Annos, joka alle vuorokaudessa saatuna aiheuttaa säteilysairauden oireita (esim. väsymystä ja pahoinvointia)

20 mSv

Säteilytyöntekijöille suurin sallittu annos vuoden aikana

5,9 mSv

Suomalaiselle säteilystä (sisäilman radon, röntgentutkimukset jne.) aiheutuva keskimääräinen  annos vuodessa

2 mSv

Annos, jonka lentokoneessa työskentelevä saa kosmisesta säteilystä vuodessa

0,1 mSv

Keuhkojen röntgenkuvauksesta potilaalle aiheutuva annos

0,01 mSv

Hammasröntgenkuvauksesta potilaalle aiheutuva annos

 

Esimerkkejä säteilyn annosnopeuksista

Annosnopeus

Esimerkki

100 µSv/h

Suojaudutaan sisätiloihin. Lisäksi tarvitaan muita suojelutoimia, esimerkiksi estetään pääsy vaara-alueelle

30 µSv/h

Isotooppihoitoa saaneesta potilaasta metrin etäisyydellä mitattu annosnopeus, jonka  alittuessa potilas pääsee kotiin

10 µSv/h

Aloitetaan joitakin suojelutoimia. Esimerkiksi vältetään tarpeetonta ulkona olemista.

5 µSv/h

Tshernobylin onnettomuuden aikana suurin mitattu  annosnopeus Suomessa.

5 µSv/h

Annosnopeus lennettäessä 10 kilometrin korkeudessa

0,2 - 0,4 µSv/h

Annosnopeus, jonka ylittyessä Suomen säteilyvalvontaverkon automaattinen säteilymittari hälyttää.

Suomessa jokaisella mittausasemalla on oma hälytysraja, jonka taso määräytyy asemakohtaisesti. Hälytysrajat Suomessa ovat 0,2 - 0,4 µSv/h. Erot johtuvat pääasiassa anturin ympärillä olevan maaperän luonnon radioaktiivisuuden tasosta.

0,04-0,30 µSv/h

Luonnon taustasäteily Suomessa

 

Säteilyannos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa. Sen yksikkö on sievert (Sv). Annos  ilmoitetaan usein sievertin tuhannesosina eli millisieverteinä (mSv) tai miljoonasosina eli mikrosieverteinä (µSv).
Annosnopeus ilmaisee, kuinka suuren annoksen ihminen saa tietyssä ajassa. Annosnopeuden yksikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h).