Säteilyvaaraan on varauduttu Säteilyvaaraan on varauduttu

Säteilyvaara

Säteilyvaaraan on varauduttu

Säteilyvaara

Säteilyvaara-osioetusivun ingressi

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Säteilyturvakeskus pitää yllä jatkuvaa valmiutta poikkeavien säteilytilanteiden varalta.

Osion etusivun kuvanosto Säteilyvaara

alt=

Säteilyvaaraan varautuminen

Valmiustoiminnan tavoitteena on vaaran nopea havaitseminen ja tehokkaat toimenpiteet väestön suojaamiseksi säteilyn vahingollisilta terveysvaikutuksilta.

Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan

Osion etusivun kuvanosto Vapaaehtoinen säteilymittausjoukkue vahvistaa Suomen mittausvalmiutta

Säteilymittausjoukkue harjoittelee säteilymittausta.

Vapaaehtoinen säteilymittausjoukkue vahvistaa Suomen mittausvalmiutta

STUK on yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kanssa kouluttanut ja varustanut säteilymittausjoukkueen STUKin ja muiden viranomaisten tueksi. Tulisitko mukaan toimintaan?
Lisätietoa mittausjoukkueesta ja koulutuksesta

Osion etusivun kuvanosto Säteilyvaara Säteilyvaaraan on varauduttu - toimintaohjeet -esite

alt=

Säteilyvaara ja suojautuminen - Näin toimit vaaratilanteessa

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Tiedätkö sinä, miten toimia vaaratilanteessa? Toimintaohjeet löytyvät STUKin uudesta esitteestä.

Esite Julkari.fissä

Osion etusivun tekstinosto Miten toimia säteilyvaaratilanteessa

Miten toimia säteilyvaaratilanteessa

Mahdollisessa vaaratilanteessa kannattaa suojautua sisälle, seurata viranomaisten antamia ohjeita ja välttää puhelimen käyttöä. Joditabletti on syytä ottaa vasta kun viranomaiset suosittelevat sitä.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyvaara ja suojautuminen -esite

Säteilyvaara ja suojautuminen -esite

Esitteessä kerrotaan, mikä Suomea voisi uhata, suojautumisesta säteilyvaaratilanteessa sekä säteilyn terveysvaikutuksista. (Julkari.fi)

Osion etusivun tekstinosto Säteilyvaara Ohjeistus suojelutoimista

Ohjeistus suojelutoimista

STUK julkaisi vuonna 2020 ohjeet toimenpiteistä, joilla suojellaan ihmisiä ja yhteiskunnan toimintoja säteilyvaaratilanteissa. Ohjeet on julkaistu STUKin VAL 1- ohjeessa. Vuonna 2014 julkaistiin yhteispohjoismaiset suojelutoimiohjeet.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyvaara Säteilytilanneohje

Säteilytilanneohje

Ohjeessa kuvataan eri viranomaisten ja muiden toimijoiden vastuut ja tehtävät säteilyvaaratilanteessa. Ohje antaa perusteet toiminnan suunnittelulle ja toimeenpanolle sellaisissa säteilyvaaratilanteissa, joista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Opas on julkaistu sisäministeriön julkaisusarjassa.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyvaara Säteilytilanne tänään

Säteilytilanne tänään

Suomessa on automaattinen ulkoisen säteilyn valvontaverkko, johon kuuluu noin 250 mittausasemaa eri puolilla Suomea. Mittaustulokset löytyvät Säteily ympäristössä -osiosta.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyvaara Nordic Manual

Nordic Manual

Pohjoismaiden säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset vaihtavat tietoa keskenään. Onnettomuuksiin ja niihin varautumiseen liittyvät yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja avunantoa koskevat järjestelyt on koottu viranomaisten hyväksymään asiakirjaan, Nordic Manual´iin.