Erilaiset hoidot ja niiden riskit

Erilaiset hoidot ja niiden riskit

Ionisoimatonta säteilyä hyödynnetään usein kauneudenhoidossa. Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen hoidoissa on tärkeää, sillä liian voimakas säteily voi aiheuttaa erilaisia vaurioita.

Moni kauneudenhoitoon käytettävä tekniikka perustuu ihon tai kehon käsittelyyn ionisoimattomalla säteilyllä. Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen hoidoissa on tärkeää, koska liian voimakas säteily voi aiheuttaa monenlaisia vaurioita. Iho voi muun muassa palaa tai arpeutua. Ihon pigmentaatioon voi syntyä muutoksia, kuten tummumista tai vaalenemista. Vaurioista toipuminen voi viedä jopa kuukausia ja ne saattavat vaatia lääketieteellistä hoitoa. Vauriot saattavat joissain tapauksissa syntyä myös ihon pinnan alle. Tällöin kipuaistimusta ei välttämättä synny, vaikka vaurio olisi vakava. Hoidon turvallisuus on aina palvelun tarjoajan vastuulla.

Ammattitaitoinen kosmetologi voi tehdä useimmat käsittelyt turvallisesti. Vaativimmissa toimenpiteissä, kuten tatuoinnin poistoissa ja ultraäänikavitaatioissa, on kuitenkin syytä kääntyä lääketieteen ammattilaisten puoleen. Hoidon esteitä kysyttäessä tulee asiakkaan olla ehdottoman rehellinen, koska erilaiset lääkkeet ja sairaudet voivat vaikuttaa merkittävästi ihon ja kehon kykyyn sietää säteilyä. Raskauden aikana hoitojen ottamista tulisi välttää, jos on mitään epäilystä hoidon turvallisuudesta sikiölle.

Säteilyturvakeskus valvoo ionisoimattoman säteilyn käytön turvallisuutta kauneudenhoidossa. Säteilyturvakeskus ei ota kantaa hoitojen toimivuuteen.

Tatuoinnin ja pigmentoinnin poisto

Tatuoinnin poistoon käytetään voimakasta laseria; käytännössä vain luokan 4 laserilla kyetään poistamaan tatuointeja. Luokan 4 laser ylittää ihoaltistuksen raja-arvot, joten sitä voi käyttää ihon käsittelyyn vain terveydenhuollon toimintayksikössä.

Karvanpoisto

Perinteisten menetelmien (esim. depilaatio, vaha, sokerointi) ohella karvanpoistoon käytetään useita ionisoimattoman säteilyn tekniikoita. Lasereita käytettäessä tulee huomioida, että ne eivät saa olla luokan 4 lasereita, koska niiden tuottama säteily on niin voimakasta, että iho saattaa vaurioitua. Iholle voi syntyä palovammoja ja pysyviä vauriota, esimerkiksi arpeumia tai muita vaurioita. Silmään osuessaan tällainen säteily vahingoittaa silmää ja näköä välittömästi.

Valopulssitekniikkaa ja siihen yhdistettyä muuta tekniikkaa käytettäessä on olemassa vaara palovammojen synnylle. Varsinkin tummaa ihoa käsiteltäessä, voi suuri energiamäärä imeytyä ihoon aiheuttaen palovamman. Samoin ihon muut tummat kohdat (luomet, tatuoinnit) imevät herkästi säteilyä ja säteily lämmittää kudosta. Myös ihon pigmentaatioon syntyvät pysyvät muutokset, kuten ihoalueen läikikäs tummeneminen tai vaaleneminen, ovat mahdollisia.

Ihonhoito

Ihoa voidaan käsitellä usealla eri tekniikalla.

Laserilla pyritään parantamaan ihon laatua esimerkiksi kuorimalla ihokerroksia. Liian voimakkaan laserin tai laserpulssin käyttö voi aiheuttaa ihovaurioita. Esimerkiksi luokan 4 laseria saa käyttää vain terveydenhuollon toimintayksikössä.

Valopulssitekniikassa (IPL, intense pulsed light) iholle suunnataan voimakas, lyhytkestoinen valopulssi tai valopulssisarja. Hoidon tavoitteena voi olla esimerkiksi pigmenttiläiskien poisto, aknen hoito tai muu ihon parantaminen. Valopulssissa voidaan tuottaa suuri määrä energiaa pienelle ihoalalle ja lopputuloksena voi olla esimerkiksi palovamma tai muutoksia pigmentaatiossa.

Ultraääntä käytetään stimuloimaan ihonalaisia kehonosia, minkä toivotaan esimerkiksi parantavan ihon kimmoisuutta. Ultraääntä voidaan käyttää myös ihon puhdistamiseen. Ultraäänen käytössä on syytä varoa sen kohdistumista luustoon, koska liian tehokas ultraääni voi vaurioittaa luuta. Kallon luihin kohdistuessa ultraääni voi kulkeutua silmään vaurioittaen sitä.

Radiotaajuista säteilyä käyttävillä RF-laitteilla (radio frequency) pyritään stimuloimaan ihonalaisia kehonosia. Tavoitteena on ihon nuorentaminen. RF-säteilylle on Suomessa määritetty altistuksen raja-arvot. STUKin määräyksellä raja-arvot saa ylittää enintään viisinkertaisesti kauneudenhoidossa. Suuremmat ylitykset sallitaan vain terveydenhuollon toimintayksikössä. RF-käsittelyssä suuri määrä sähkömagneettista energiaa kohdennetaan iholle. RF-säteilyn imeytyminen ihoon ja ihonalaisiin kudoksiin vaihtelee, joten hoito vaatii tarkkuutta. Liian suuren altistumisen seurauksena ihoon saattaa aiheutua pistelyä ja punoitusta ja pahimmassa tapauksessa jopa palovamma. Vaurioita saattaa syntyä ihon pintakerroksen alle, jolloin niiden havaitseminen on vaikeaa.

RF-laitetta käytetään usein toisen hoitolaitteen rinnalla lämmittämään ihoa tai kehon kudosta, jotta rinnakkainen hoito toimisi paremmin. Yhdistelmähoidossa on vaara, että ihoon tai kehoon siirtyy liian suuri määrä energiaa, mikä voi vaurioittaa ihoa tai kudoksia.

Rasvan ja selluliitin poisto

Ihonalaista rasvakerrosta pyritään rikkomaan ultraäänen avulla (kavitaatio), jolloin rasvan pitäisi poistua aikaa myöten kehosta aineenvaihdunnan mukana. Kavitaatiossa käytettävän ultraäänen tunkeutumissyvyys kehoon on jopa useita kymmeniä senttimetrejä, joten altistusta saattaa kohdistua myös hoidettavan henkilön luustoon, sisäelimiin ja raskaana ollessa sikiöön. Sikiöön kohdistuvien riskitekijöiden vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus katsovat, että ultraäänikavitaatiota ei pidä tehdä varsinkaan raskauden aikana. Lisäksi rasvakerrokseen sitoutuneet aineet saattavat kerralla vapautuessaan aiheuttaa riskin hoidettavan henkilön, imetettävän lapsen tai sikiön terveydelle.

Kauneudenhoitopalveluita ei pidä sotkea lääketieteellisiin ultraäänitutkimuksiin. Ultraäänitutkimuksia käytetään muun muassa syöpäseulonnassa ja sikiöseulonnassa. Nämä tutkimukset ovat täysin turvallisia eikä niistä ole haittaa potilaan tai sikiön terveydelle.

RF-tekniikan tavoitteena on lämmittää ihonalaista rasvakerrosta ja muuttaa rasvakudos muotoon, jossa se poistuu kehosta aineenvaihdunnan myötä. RF-säteilylle on Suomessa asetettu altistuksen raja-arvot, jotka saa STUKin määräyksellä ylittää enintään viisinkertaisesti.  Suuremmat ylitykset sallitaan vain terveydenhuollon toimintayksikössä.

Vahingon sattuessa

Mikäli kosmeettisessa hoidossa syntyy vamma tai epäilee sellaisen syntymistä (kaikki vauriot eivät näy päällepäin), tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, jossa arvioidaan vamman laatu ja siihen annettava lääketieteellinen hoito.

Kauneudenhoidoissa tapahtuneissa vahinkotapauksissa neuvoja antaa kuluttajaneuvonta, mikäli asiakkaan ja kauneudenhoitoyrityksen välillä ei päästä tyydyttävään ratkaisuun vahingon korvaamisessa.

Säteilyturvakeskus toivoo, että mahdollisista vahingoista ja epäillyistä vaatimusten vastaisista palveluista ilmoitettaisiin myös Säteilyturvakeskukseen osoitteeseen stuk (at) stuk.fi.

Terveydenhuollossa tapahtuneet vahingot käsittelee potilasvahinkokeskus.

 

Muita toimijoita

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö