Erilaiset hoidot ja niiden riskit

Erilaiset hoidot ja niiden riskit

Ionisoimatonta säteilyä hyödynnetään usein kosmeettisissa laitehoidoissa. Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen hoidoissa on tärkeää, sillä liian voimakas säteily voi aiheuttaa erilaisia vaurioita.

Moni kauneudenhoitoon käytettävä tekniikka perustuu ihon tai kehon käsittelyyn ionisoimattomalla säteilyllä. Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen hoidoissa on tärkeää, sillä liian voimakas säteily voi aiheuttaa palovamman tai arpeuttaa ihoa. Myös ihon pigmentaatioon voi syntyä väliaikaisia tai pysyviä muutoksia, kuten tummumista tai vaalenemista. Vaurioista toipuminen voi viedä jopa kuukausia ja ne saattavat vaatia lääketieteellistä hoitoa. Vauriot saattavat joissain tapauksissa syntyä myös ihon pinnan alle, jolloin kipuaistimusta ei välttämättä synny, vaikka vaurio olisi vakava.

Ammattitaitoinen kosmetologi voi tehdä useimmat käsittelyt turvallisesti. Vaativimmissa toimenpiteissä on kuitenkin syytä kääntyä lääketieteen ammattilaisten puoleen. Vaativa toimenpide on esimerkiksi tatuoinninpoisto suuritehoisella laserlaitteella.

Hoidon esteitä eli vasta-aiheita tai kontraindikaatioita kysyttäessä asiakkaan tulee olla ehdottoman rehellinen, koska erilaiset lääkkeet ja sairaudet voivat vaikuttaa merkittävästi ihon ja kehon kykyyn sietää säteilyä. Raskauden aikana hoitojen ottamista tulisi välttää, jos on mitään epäilystä hoidon turvallisuudesta sikiölle.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ionisoimattoman säteilyn käytön turvallisuutta kauneudenhoidossa. Hoidon turvallisuus on kuitenkin aina yksinomaan palveluntarjoajan vastuulla. STUK ei ota kantaa hoitojen toimivuuteen.

Tatuointien ja pigmentointien poistot

Tatuoinninpoistossa käytetään voimakasta laseria; käytännössä vain laserturvallisuusluokan 4 laserilla pystytään häivyttämään tatuointeja. Luokan 4 laser ylittää ihoaltistuksen raja-arvot, joten sitä saa käyttää ihon käsittelyyn vain terveydenhuollon toimintayksiköissä. Silmään osuessaan luokan 4 laserin säteily vahingoittaa silmää ja näköä välittömästi ja usein pysyvästi. Tatuoinninpoistossa kannattaakin kääntyä lääketieteen ammattilaisten puoleen.

Karvanpoisto

Perinteisten menetelmien (esim. depilaatio, vahaus, sokerointi) ohella karvanpoistoon käytetään useita ionisoimattoman säteilyn tekniikoita. Lasereita käytettäessä tulee huomioida, että ne eivät saa olla laserturvallisuusluokan 4 lasereita, koska niiden säteilyteho on niin korkea, että ihovauriot ovat mahdollisia. Ihovauriot voivat olla palovammoja tai pysyviä vauriota, esimerkiksi arpeumia. Silmään osuessaan luokan 4 laserin säteily vahingoittaa silmää ja näköä välittömästi ja usein pysyvästi.

Valoimpulssitekniikkaa (IPL, engl. intense pulsed light) käytettäessä on olemassa vaara palovammojen synnylle. Varsinkin tummaa ihoa käsiteltäessä suuri energiamäärä saattaa imeytyä ihoon aiheuttaen palovamman. Samoin ihon muut tummat kohdat (luomet, tatuoinnit) imevät voimakkaasti säteilyä, jolloin myös kudokset lämpenevät enemmän. Väärin tehtynä ihon pigmentaatioon syntyvät pysyvät muutokset, kuten ihoalueen läikikäs tummeneminen tai vaaleneminen, ovatkin valoimpulssikäsittelyn mahdollisia ei-toivottuja seurauksia.

Ihonhoito

Ihoa voidaan käsitellä usealla eri tekniikalla.

Laserilla pyritään parantamaan ihon laatua esimerkiksi kuorimalla ihokerroksia. Liian voimakkaan laserin tai laserpulssin käyttö voi aiheuttaa ihovaurioita. Esimerkiksi laserturvallisuusluokan 4 laseria saa käyttää vain terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Radiotaajuista säteilyä käyttävillä RF-laitteilla (engl. radio frequency) pyritään stimuloimaan ihonalaisia kehonosia. Tavoitteena on esimerkiksi ihon nuorentaminen. RF-käsittelyssä suuri määrä sähkömagneettista energiaa kohdennetaan iholle. RF-säteilyn imeytyminen ihoon ja ihonalaisiin kudoksiin vaihtelee, joten hoito vaatii tarkkuutta. Liian suuren altistumisen seurauksena ihoon saattaa aiheutua pistelyä ja punoitusta ja pahimmassa tapauksessa jopa palovamma. Vaurioita saattaa syntyä ihon pintakerroksen alle, jolloin niiden havaitseminen on vaikeaa.

RF-säteilyä käytetään usein yhdistelmälaitteissa toisen säteilytyypin (esimerkiksi valoimpulssin) rinnalla lämmittämään ihoa tai kehon kudosta, jotta rinnakkainen hoito toimisi paremmin. Yhdistelmähoidossa on vaara, että ihoon tai kehoon siirtyy liian suuri määrä energiaa, mikä voi vaurioittaa ihoa tai kudoksia.

Ultraääntä käytetään stimuloimaan ihonalaisia kehonosia, minkä toivotaan esimerkiksi parantavan ihon kimmoisuutta. Ultraääntä voidaan käyttää myös ihon puhdistamiseen. Ultraäänen käytössä on syytä varoa sen kohdistumista luustoon, koska liian tehokas ultraääni voi vaurioittaa luuta. Ultraäänen heijastuminen ihon eri kerrosten rajapinnoilla on myös vaikeasti ennakoitavissa.

Silmä on erityisen vaurioitumisherkkä elin ultraäänialtistuksen suhteen. Tämän vuoksi kasvojen alueelle kohdistuvissa ultraäänihoidoissa tulee huolehtia, ettei ultraääntä kohdisteta silmään. Ultraääni saattaa kulkeutua silmään myös epäsuorasti, esimerkiksi johtumalla kallon luita pitkin. Lisäksi kasvojen alueen ultraäänihoidoissa tulee huomioida kasvojen rasvakerroksen ohuus, mikä saattaa aiheuttaa yllättäviä tehotihentymiä.

Valoimpulssitekniikassa iholle suunnataan voimakas, lyhytkestoinen valoimpulssi tai valoimpulssisarja. Hoidon tavoitteena voi olla esimerkiksi pigmenttiläiskien poisto, aknen hoito tai muu ihon parantaminen. Valoimpulssissa voidaan tuottaa suuri määrä energiaa pienelle ihoalalle ja lopputuloksena voi olla esimerkiksi palovamma tai muutoksia pigmentaatiossa. Koska valoimpulssi on ajallisesti erittäin lyhyt, hoidettava henkilö ei ehdi reagoida vamman välttämiseksi.

Rasvan ja selluliitin poisto

Kavitaatiohoidoissa ihonalaista rasvakerrosta pyritään rikkomaan ultraäänen avulla, jolloin rasvan pitäisi poistua aikaa myöten kehosta aineenvaihdunnan mukana.

Ultraäänikavitaatiossa käytettävän ultraäänen tunkeutumissyvyys kehoon on jopa kymmeniä senttimetrejä, joten altistusta saattaa kohdistua myös hoidettavan henkilön luustoon, sisäelimiin ja raskaana ollessa sikiöön. Sikiöön kohdistuvien riskitekijöiden vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja STUK katsovat, että ultraäänikavitaatiota ei pidä tehdä varsinkaan raskauden aikana. Lisäksi rasvakerrokseen sitoutuneet aineet saattavat kerralla vapautuessaan aiheuttaa riskin hoidettavan henkilön, imetettävän lapsen tai sikiön terveydelle.
Kauneudenhoitopalveluiden ultraäänihoitoja ei pidä sekoittaa lääketieteellisiin ultraäänitutkimuksiin. Ultraäänitutkimuksia käytetään muun muassa syöpäseulonnassa ja sikiöseulonnassa. Nämä tutkimukset ovat täysin turvallisia eikä niistä ole haittaa potilaan tai sikiön terveydelle.

Vahingon sattuessa

Mikäli kosmeettisessa hoidossa syntyy vamma tai epäilee sellaisen syntyneen, tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, jossa arvioidaan vamman laatu ja mahdollisesti tarvittava lääketieteellinen jatkohoito.

Kauneudenhoidoissa tapahtuneissa vahinkotapauksissa neuvoja antaa kuluttajaneuvonta, mikäli asiakkaan ja kauneudenhoitoyrityksen välillä ei päästä tyydyttävään ratkaisuun vahingon korvaamisessa.

STUK toivoo, että mahdollisista vahingoista ja epäillyistä vaatimusten vastaisista palveluista ilmoitettaisiin myös osoitteeseen stuk (at) stuk.fi.

Terveydenhuollossa tapahtuneet vahingot käsittelee potilasvahinkokeskus.

Muita toimijoita