Säteily ympäristössä

STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta monin tavoin. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoinen siitä säteilystä, jolle ihminen ja ympäristö Suomessa altistuu. Säteilyvalvonnan tuloksia julkaistaan STUKin internetsivuilla.

Säteilytilanne tänään

Suomessa on automaattinen ulkoisen säteilyn valvontaverkko, johon kuuluu 255 mittausasemaa. Mittaustulokset päivittyvät STUKin sivuille kerran tunnissa.
Katso säteilytilanne tänään

Ulkoilman radioaktiiviset aineet

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.
Mittaustulokset

Ympäristön säteilyvalvonta

Suomessa valtakunnallisesta ympäristön säteilyvalvonnasta vastaa Säteilyturvakeskus. Tietoa vuosittain toteutettavasta ympäristön säteilyvalvontaohjelmasta ja osaohjelmista sekä mittaustuloksia löytyy STUK valvoo -osiosta.