Säteily ympäristössä Säteily ympäristössä

Säteily ympäristössä

Säteily ympäristössä

Säteily ympäristössä

Säteily ympäristössä -osioetusivun ingressi

STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta monin tavoin. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoinen siitä säteilystä, jolle ihminen ja ympäristö Suomessa altistuu. Säteilyvalvonnan tuloksia julkaistaan STUKin internetsivuilla.

Osion etusivun kuvanosto Säteily ympäristössä Säteilytilanne tänään

alt=

Säteilytilanne tänään

Suomessa on automaattinen ulkoisen säteilyn valvontaverkko, johon kuuluu 255 mittausasemaa. Mittaustulokset päivittyvät STUKin sivuille kerran tunnissa.

Katso säteilytilanne tänään

Osion etusivun kuvanosto Ulkoilman radioaktiiviset aineet

alt=

Ulkoilman radioaktiiviset aineet

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.

Mittaustulokset

Osion etusivun tekstinosto Säteily ympäristössä Ympäristön säteilyvalvonta

Ympäristön säteilyvalvonta

Suomessa valtakunnallisesta ympäristön säteilyvalvonnasta vastaa Säteilyturvakeskus. Tietoa vuosittain toteutettavasta ympäristön säteilyvalvontaohjelmasta ja kertaluonteisista selvityksistä sekä mittaustuloksia löytyy STUK valvoo -osiosta.

Osion etusivun tekstinosto Aiheet Säteily ympäristössä Itämeren radioaktiivisuus

Itämeren radioaktiivisuus

STUK on mukana kansainvälisessä Itämeren radioaktiivisuusvalvonnassa, jota tehdään Helsinki-komission suosituksen mukaan. Lisätietoa Itämeren radioaktiivisuudesta löytyy STUK valvoo -osiosta.