Säteily terveydenhuollossa Säteily terveydenhuollossa
Säteily terveydenhuollossa

Röntgentutkimukset

Röntgentutkimukset

Suomessa tehdään vuosittain noin 3,7 miljoonaa röntgentutkimusta ja lisäksi noin 2,3 miljoonaa tavanomaista hammaskuvausta, joista noin 400 000 on hampaiden panoraamakuvausta. Eniten tehdään keuhkojen ja luuston röntgentutkimuksia. Vaikka hammaskuvia otetaan paljon, annos potilasta kohden on pieni.

Eniten säteilyä saadaan verisuonitutkimuksista ja erilaisista hoitotoimenpiteistä kuten tukkeutuneen verisuonen avauksesta. Niistä aiheutuva annos voi olla jopa satoja millisievertejä tutkimusta kohti. Myös tietokonetomografiatutkimuksissa annos voi olla suuri. Taulukossa on eritelty tarkemmin eräiden tutkimusten vuosittaiset lukumäärät ja säteilyannokset tutkimusta kohti.

Potilaan kuvaus.

Kun erilaisista röntgentutkimuksista potilaille aiheutuvat säteilyannokset jaetaan kaikkien suomalaisten kesken, saadaan keskimääräiseksi annokseksi noin 0,45 millisievertiä vuodessa. Laskennallisesti voidaan arvioida, että vuosikymmeniä jatkuva röntgentutkimustoiminta aiheuttaisi Suomessa noin 100 syöpäkuolemaa vuodessa. Yksilölle riski on kuitenkin hyvin pieni.  Esimerkiksi yksi keuhkojen röntgenkuvaus aiheuttaa samansuuruisen säteilyannoksen kuin pääkaupunkiseudulla pientalossa asuva saa huoneilman radonista 2-3 viikon aikana.

Kaikkien röntgentutkimusten keskimääräinen säteilyannos yhtä tutkimusta kohti on noin 0,6 mSv.

Eräiden röntgentutkimusten määriä ja keskimääräisiä potilasannoksia Suomessa.

Tutkimus

Tutkimusmäärät

Efektiivinen annos millisievert (mSv)

Hammasröntgenkuvaus (tavanomainen)

2 300 000

0,01

Keuhkot

700 000

0,07

Mammografia (rintojen röntgentutkimus)

400 000

0,2*

Lanneranka

90 000

0,8

Vatsan tietokonetomografiatutkimus (TT-tutkimus)

60 000

7

Radiologiset toimenpiteet (esim. verisuonitukosten avaus)

-

20 (3-450)


* Mammografian efektiivistä annosta arvioitaessa on otettu huomioon, että tutkimuksia tehdään vain naisille.

Mammografiaseulonnalla ehkäistään rintasyöpää

Röntgentutkimuksia käytetään myös sairauden ennaltaehkäisyyn. Säännöllisellä rintojen röntgentutkimuksella, mammografialla, pyritään löytämään rintasyöpä jo sairauden varhaisessa vaiheessa. Silloin se pystytään hoitamaan hyvin. Mammografiaseulonnan piiriin kuuluvat kaikki 50-69-vuotiaat naiset.