Säteily terveydenhuollossa Säteily terveydenhuollossa
Säteily terveydenhuollossa

Isotooppilääketiede

Isotooppilääketiede

Isotooppilääketiede on lääketieteen erikoisala, jossa käytetään radiolääkkeitä sairauksien tutkimiseen ja hoitoon.

Isotooppilääketieteessä radioaktiiviset isotoopit liitetään lääkeaineisiin. Syntynyttä yhdistettä kutsutaan radiolääkkeeksi. Tyypillisimmin radiolääke annetaan injektiona verenkiertoon. Joissain tapauksissa se voidaan antaa kapselina suun kautta tai hengitettynä aerosolina. Aineenvaihdunnan kautta radiolääke hakeutuu tutkittavaan kudokseen tai elimeen.

Radioaktiivisuuden kertymistä tutkittavaan elimeen tai kudokseen voidaan seurata kameroilla, jotka havaitsevat radiolääkkeiden lähettämää gammasäteilyä. Tavanomaista gammasäteilyä kuvatessa käytetään gammakameroita 2D-kuvantamiseen (kaksiulotteinen) ja yksifotoniemissiotomografiaa (SPECT) 3D-kuvantamiseen (kolmiulotteinen). Positroneja lähettävillä radiolääkkeillä käytetään positroniemissiotomografiaa (PET) 3D-kuvantamiseen. Kolmiulotteisten isotooppitutkimuksien yhteydessä voidaan tehdä myös tietokonetomografiakuvaus (TT-kuvaus), jolloin tutkimuksia kutsutaan SPECT-TT- ja PET-TT-tutkimuksiksi. TT-kuvan yhdistäminen isotooppikuvaan lisää tutkimuksen diagnostista tarkkuutta, koska radiolääkkeen jakautuminen elimistössä nähdään tarkemmin. Yleisin isotooppitutkimuksissa käytetty isotooppi on teknetiumin metastabiili-isotooppi 99 (Tc-99m), joka lähettää tavanomaista gammasäteilyä. Toiseksi yleisin kuvantamisisotooppi on positronisäteilijä fluori-18 (F-18).

Suomessa tehdään vuosittain noin 40 000 isotooppitutkimusta, joista suurin osa on kasvainten kuvantamista. Muita yleisiä isotooppitutkimuksia ovat luuston ja pehmytosien -tutkimukset ja verenkiertoelimistön tutkimukset. Yhtä isotooppitutkimusta kohden radiolääkkeestä aiheutui vuonna 2018 keskimäärin 3,5 mSv säteilyaltistus. SPECT-TT- ja PET-TT- tutkimuksissa TT-kuvauksesta aiheutui lisäannosta keskimäärin 1,8 mSv tutkimusta kohti. Vuonna 2018 kaikista isotooppitutkimuksista aiheutunut säteilyannos kansalaista kohti oli 0,039 mSv, josta radioaktiivisten lääkkeiden osuus oli 0,026 mSv ja TT:n osuus 0,013 mSv.

Isotooppihoitojen määrä on ollut Suomessa kasvussa viimeiset vuodet. Vuonna 2018 isotooppihoitoja annettiin 2 517. Yleisin isotooppihoidoissa käytettävä radionuklidi on jodin-131-isotooppi (I-131). Jodi-131:stä käytetään kilpirauhasen liikatoiminnan ja kilpirauhassyövän hoitoon. Radiojodi hakeutuu kilpirauhaseen ja tuhoaa kilpirauhaskudosta tai syöpäkasvainta. Potilaan isotooppihoidoista saamat säteilyannokset ovat huomattavasti suurempia kuin isotooppitutkimuksista aiheutuvat annokset.

Eräiden isotooppitutkimusten määriä ja keskimääräisiä potilasannoksia Suomessa vuonna 2018 aikuisille tehdyistä tutkimuksista.

Tutkimus ja radioaktiivinen lääkeaine

Tutkimusten lukumäärä

Keskimääräinen efektiivinen annos tutkimusta kohti (mSv)

Radiolääke

TT

Yht.

Eturauhasen aineenvaihdunnan erittäin laaja PET-tietokonetomografiatutkimus / Ga-68 PSMA

74

5,0

11,3

16,2

Kilpirauhasen SPET ja matala-annos-TT / I-123 jodidi, otto 35 %

19

26,9

0,7

27,7

Koko kehon aineenvaihdunnan PET-tietokonetomografiatutkimus / F-18 FDG (fluorodeoksiglukoosi)

2 228

4,9

3,7

8,6

Koko kehon aineenvaihdunnan laaja PET-tietokonetomografiatutkimus / F-18 FDG (fluorodeoksiglukoosi)

1 274

5,5

5,2

10,7

Koko kehon aineenvaihdunnan erittäin laaja PET-tietokonetomografiatutkimus / F-18 FDG (fluorodeoksiglukoosi)

591

5,8

10,6

16,4

Lisäkilpirauhasen laaja gammakuvaus, 2 isotooppia, SPET ja matala-annos-TT / Tc-99m MIBI (sestamibi) / I-123 jodidi

722

9,3

1,2

10,4

Luuston aineenvaihdunnan PET-tietokonetomografiatutkimus / F-18 NAF

224

4,4

9,8

14,2

Luuston gammakuvaus / Tc-99m fosfaatit ja fosfonaatit

5 984

3,2

-

3,2

Luuston SPET ja matala-annos- TT / Tc-99m fosfaatit ja fosfonaatit

1 573

2,5

1,8

4,3

Luuston laaja SPET ja matala-annos-TT / Tc-99m fosfaatit ja fosfonaatit

441

3,2

11,2

14,4

Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos-TT levossa ja rasituksessa / Tc-99m tetrofosmiini levossa / Tc-99m tetrofosmiini rasituksessa

1 381

8,0

1,6

9,6

Sydänlihasperfuusion gammakuvaus levossa ja rasituksessa / Tl-201 ioni

458

15,5

-

15,5

Vartijaimusolmukkeen paikantaminen gammakuvauksella Tc-99m nanokolloidi, injektio kudokseen

4 724

0,1

-

0,1

Yläkehon aineenvaihdunnan PET-tietokonetomografiatutkimus / F-18 FDG (fluorodeoksiglukoosi)

3 771

4,9

4,1

9,0

Yläkehon (kulmakarvoista reisiin) aineenvaihdunnan laaja PET-TT / F-18 FDG (fluorodeoksiglukoosi)

171

5,3

9,6

14,9